Följ Bibelfrågan på Facebook

Behemot - en dinosaurie på bibelns tid?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det är uppenbart att författaren till Jobs bok - som levde för bara cirka 3000 år sedan - tar för givet att läsaren genast förstår vad han talar om.

Fråga: Var den 'behemot' som nämns i Jobs bok en dinosaurie? (Å.G.)

I Job 40:10-19 talas det mycket riktigt om ett stort djur som kallas 'Behemot':

"Se på Behemot - honom har jag skapat liksom dig. Han äter gräs som oxen. Se vilken styrka i länden, vilken kraft i bukens muskler! Hans lem är mäktig som cedern, lårens senor är som tvinnade rep. Benen i hans kropp är som rör av brons, benstommen som stänger av järn. Han är den främsta bland Guds skapelser.
     Under lotusträden ligger han, dold i vass och dy. Lotusträden ger honom skugga, strandens pilar gömmer honom. Hur än floden svallar låter han sig inte bekomma, han bevarar sitt lugn om så en hel Jordan forsar mot hans gap..."

Det hebreiska ordet behemot har ansetts stamma antingen från det egyptiska ordet pehemot som betyder "vattenhäst" (antingen en flodhäst eller en vattenbuffel), ett ord av assyriskt ursprung som betyder "monster", eller från det hebreiska ordet behema som kort och gott betyder "djur". I den här formen skulle det isåfall betyda "kolossalt djur". (Kanske är alla de här orden besläktade.)

Det hebreiska ordet behema används om både tama och vilda djur. I 5 Mos 28:26 och Jes 18:6 översätts ordet kort och gott med "djur", och i 5 Mos 32:24 med "vilddjur". I "Septuaginta", den grekiska översättningen av Gamla testamentet, översätts ordet med grekiska theria som betyder "vilddjur".

Det har framförts många teorier om vad det egentligen är som avses här i Jobs bok - och den mest fantastiska teorin är nog att det skulle röra sig om en dinosaurie. Att det skulle ha funnits dinosaurier på Jobs tid (eller över huvud taget på bibelns tid) är naturligtvis helt uteslutet. De levde här på jorden miljoner år tidigare och dog ut långt innan människan och det djur- och växtliv vi har omkring oss i dag skapades (det som skildras i skapelseberättelsen i Första Mosebok).

För övrigt är det uppenbart att författaren till Jobs bok - som levde för bara cirka 3000 år sedan - tar för givet att läsaren genast förstår vad han talar om. Det måste följaktligen röra sig om något, sannolikt vilt, djur som man brukade se i floden där det låg med vattnet strömmande mot gapet. En lite mer sansad åsikt är att det helt enkelt rör sig om just en flodhäst. Många bibelöversättningar använder också ordet "flodhäst" antingen i texten eller i en förklarande not.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Dinosaurierna och bibeln
Hur förklarar man som kristen dinosaurierna och alla andra miljoner år gamla rester av livsformer som arkeologerna gräver fram?

Dinosaurier i Noas ark?
Vilka djur fanns med på Noas ark? Hur var det med dinosaurierna och andra äldre djur, var de med på arken?

Skapades människan samtidigt som jorden?
Eftersom det nu står i bibeln att Gud skapade himmel och hav och allt det där, och sedan människan på den sjätte dagen, alltså samtidigt, hur förklarar ni då att jorden är 5,6 miljarder år.

Skapelse genom evolution?
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den?

Arkeologin och människans ålder
Hur kan man förena arkeologiska fynden av hundratusentals år gamla skelett med bibelns skapelseberättelse?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.