Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibelns förbud mot bilder

Bibelfrågan: Frågor och svar

År 726 inledde den bysantinske kejsaren  Leo III (Leo Isauriern) den s k bildstriden som reaktion mot att bilderna i kyrkorna var föremål för vördnad och att de troende tände ljus och brände rökelse framför dem.

Fråga: Varför och när man började bryta mot bildförbudet? (J.)

Bildförbudet finns redan i de Tio budorden. I 2 Mos. 20:4-5, förbjuds avbildning av varelser i himlen, på jorden eller i vattnet. Sannolikt avsågs inte avbildningar som sådana, utan avbildningar för tillbedjan, gjutna eller snidade gudabilder (till exempel guldkalven som israeliterna tillverkade under ökenvandringen). Efter den babyloniska fångenskapen började judarna emellertid tolka förbudet mer strikt, så att alla avbildningar - oavsett syfte - förbjöds.  

De första kristna var ju judar och följde helt naturligt de regler rörande avbildningar som fanns i det judiska samhället, men när kristendomen spred sig bland ickejudar var inte avbildningar (dvs konst av olika slag) något man funderade över eller betraktade som något felaktigt. En av de första symbolerna som de kristna använde var ju en fisk. Och när de kristna började uppföra egna möteslokaler, kyrkobyggnader, var det vanligt med målade bilder och mosaiker.  

Men år 726 blev det problem i den östliga kyrkan. Den bysantinske kejsaren  Leo III (Leo Isauriern) inledde den s k bildstriden som reaktion mot att bilderna i kyrkorna var föremål för vördnad och att de troende tände ljus och brände rökelse framför dem, och han började med att ta bort Kristusbilden över ingången till kejsarpalatset. Hans efterträdare, Konstantin V, utgick från det gamla bildförbudet i den mosaiska lagen och förklarade att Kristus var gudomlig och följaktligen inte kunde avbildas.

De s k "bildstormarna" (ikonoklasterna) började nu systematiskt förstöra alla bilder som fanns i kyrkorna, med undantag för rent dekorativa mönster. Konstnärer straffades med stympning och utstuckna ögon och många av dem flydde till väst. Så småningom, vid det andra kyrkomötet i Nicaea år 787, beslutades det dock att det precis som förr skulle vara tillåtet att ha bilder och vörda dem (men däremot inte tillbedja dem).  

Men år 813 var det dags för konflikt igen och det dröjde till år 843 innan bildförespråkarna segrade slutgiltigt. Deras resonemang - som fortfarande dominerar den ortodoxa kyrkans syn på ikonerna - utgick från att Jesus är en person vars gudomliga och mänskliga sidor var förenade till en helhet och följaktligen kunde denna person avbildas.  

I väst fanns aldrig problemet med bilder i kyrkorna - inte förrän under reformationen då det uppstod en del bildfientliga rörelser bland kalvinisterna. De lutherska församlingarna hade emellertid inga invändningar mot bruket av bilder och tack vare det finns både målningar och kulpturer bevarade i våra kyrkor.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Dyrkade Israels kung David avgudar?
Hur kan det komma sig att Israels kung David hade en "husgud" i sitt hus, så som det står i Samuelsboken? Enligt Guds lag var det ju förbjudet att göra några bilder av Gud, och några andra gudar tillbad han väl inte?

Vilka är 'Tio Guds bud'?
Jag skulle vilja ha mer information om de tio budorden. Vilka är de?

Dagsaktuella budord
Hur aktuella kan de tio budorden anses vara i dag?

Kors, krucifix och avgudabilder
Står det inte i bibeln att man inte får göra gudabilder? Ändå gör ju ni kristna kors med Jesus på. Hur kommer det sig?

Varför inga gamla porträtt av Jesus?
Varför hittar vi INGA porträtt eller någonting på Jesus? Det måste ju vara otroligt på en man som tog världen med storm och som förändrade världen från år 30?

Gamla testamentets lagar
Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.