Följ Bibelfrågan på Facebook

Darwin, evolutionsläran och kristendomen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibeln ger ingenstans någon vetenskaplig beskrivning av vår värld, varken av jordens eller livets uppkomst eller utveckling.

Fråga: Hur betraktar ni som kristna Darwins och hela den moderna vetenskapens utvecklingslära? Hur kan ni förena den och bibelns historier? (L.D.)

Darwins utvecklingslära är såvitt jag förstår - utan att vara vetenskapsman - en förhållandevis rimlig vetenskaplig beskrivning av själva förloppet (den säger inget om orsaken till detta förlopp) vid livets utveckling på jorden, även om den naturligtvis har sina brister (vilket väl torde bero på att den formulerades i den moderna vetenskapens gryning).

Eftersom du ställer frågan till mig antar jag att du förutsätter att det skulle råda någon form av konflikt mellan bibeln och Darwin teori. Det gör det inte - lika lite som det finns någon konflikt mellan bibeln och Galileis upptäckter rörande vårt solsystem, mellan bibeln och Einsteins relativitetsteori, eller mellan bibeln och dagens genetiska upptäckter.

Den konflikt som funnits - och tyvärr fortfarande hålls vid liv av många - är en konflikt mellan tolkningar. De vetenskapliga upptäckterna ger oss kunskaper om den värld som Gud har skapat, men tyvärr överensstämmer inte alla enskilda vetenskapsmäns tolkningar av forskningsresultaten med verkligheten, lika lite som alla teologers, prästers och lekmäns tolkningar av bibeln överensstämmer med verkligheten...

I själva verket är det ju så att bibeln ingenstans ger någon vetenskaplig beskrivning av vår värld, varken av jordens eller livets uppkomst eller utveckling, vilket däremot är vad den fysiska, kemiska, biologiska etc forskningen gör.

Att det från början över huvud taget uppstod sådana motsättningar mellan vetenskapen och religionen berodde med säkerhet på att det dessförinnan inte existerade någon vetenskaplig forskning i modern mening, utan människornas (inte bara kyrkans, utan hela samhällets, eftersom kyrkan på den tiden självsvåldigt gjort sig till hela samhällets grundval) världsbild baserade sig på vad man menade sig kunna utläsa och tolka fram ur bibeln.

I princip varje ny upptäckt kom följaktligen att uppfattas som ett hot mot den bild av världen man hade, i stället för att tacksamt tas emot som en beskrivning och förklaring av den värld som Gud skapat.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Blev Darwin kristen på dödsbädden?
Ligger det någon sanning i påståendena att Darwin strax innan han dog blev omvänd och då tog avstånd från sin utvecklingslära?

Katolska kyrkan och skapelsen
Det anses i vissa kristna kretsar att den katolska kyrkan är ej renlärig, tja tom satanisk eftersom det erkänns av självaste påven att 7-dagars skapelsen inte stämmer utan den Darvinska måste antas av de kristna.

Hur tror kristna att jorden skapades?
Hur tror de kristna att jorden skapades? Vad säger Bibeln om jordens tillkomst?

Hur kan någon tro på bibeln?
Hur kan någon tro på bibeln? Om den vore Guds ord så skulle den väl också stämma med det som vetenskapen har kommit fram till om skapelsen och så?

Skapelse genom evolution?
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den?

Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.