Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad hette kung Davids barn?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag undrar om ni vet vad kung Davids barn hette, hur många han fick och under vilken händelse i hans liv som hans första barn föddes? (T.A.)

Med Mikal fick han inga barn.

Med Ahinoam fick han sonen Amnon, som alltså var hans förstfödde son. Amnon föddes i Hebron (2 Sam 3:2) någon gång under de 7,5 år som David var kung i Hebron över Juda stam (2 Sam 2:11) innan han som 30-åring smordes till kung över alla de israelitiska stammarna.

Med Maaka fick han sonen Absalom och dottern Tamar.

Med Abital fick han sonen Shefatia.

Med Bat-Seba fick han sönerna Simea, Sobab, Natan och Salomo (samt döttrar vars namn inte finns omnämnda).

Med Abigail fick han sonen Daniel.

Med Haggit fick han sonen Adonia.

Med Egla fick han sonen Itream.

Med bihustrur och konkubiner fick han sönerna Ibar, Elisua, Noga, Elpelet, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeljada, Elifelet och Jerimot.

Sammanlagt hade kung David alltså 20 söner och ett okänt antal döttrar.

(OBS att flera av namnen stavas olika i olika bibelöversättningar.)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Messias av Davids stam
Varför protesterar Jesus i Matt 22:45 m.fl. mot att Messias är av Davids stam, när han själv var det?

Davids ätts stammoder
Vem var stam-mor till Davids ätt?

Var Jesus verkligen släkt med kung David?
Josef var ju inte Jesus (biologiska) pappa, men varför säger man då att Jesus var släkt med kung David - som fanns på Josefs sida?

Dyrkade Israels kung David avgudar?
Hur kan det komma sig att Israels kung David hade en "husgud" i sitt hus, så som det står i Samuelsboken? Enligt Guds lag var det ju förbjudet att göra några bilder av Gud, och några andra gudar tillbad han väl inte?

Höll Gud sitt löfte?
Kristna hävdar att Gud står vid sina löften som anses vara oåterkalleliga. I GT lovar Gud att en ättling av David för alltid skall sitta på Israels tron. Blev det verkligen så?

Varför var Davids folkräkning så farlig?
I 1 Krönikeboken 21 står det om hur David befallde att Israels folk skulle räknas och detta var tydligen något riktigt dumt i Guds ögon. Vad var det som var så farligt med en folkräkning egentligen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.