Följ Bibelfrågan på Facebook

Elia eller Gud?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Judarna på Jesu tid var trespråkiga...

Fråga: Varför har Jesu rop 'Eli, Eli' ('Elia, Elia') på korset, översatts med 'min Gud, min Gud'? (J.K.)

Därför att Jesus talade arameiska och det arameiska ordet 'eli' betyder "min Gud" på svenska. Jesus ropade alltså inte på profeten Elia (som levt nästan 1000 år tidigare), utan på Gud och frågade varför Gud hade övergett honom.

Hela Jesu rop var en bön ur Gamla testamentet, Psaltaren 22:2, som på arameiska lyder "Eli, Eli, lema sabaktani" (Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?).

Judarna på Jesu tid var trespråkiga. De pratade arameiska till vardags, gudstjänstspråket var hebreiska och riksspråket var grekiska.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför talade Jesus arameiska på korset?
Evangelierna skrevs på grekiska men av olika skäl behöll författarna en del direkta uttalanden av Jesus på arameiska.

När skrevs Matteus evangelium?
Efterskrifter, som finns i slutet av Matteus evangelium i många handskrivna manuskript, säger att berättelsen nedtecknades redan något tiotal år efter Jesu himmelsfärd, dvs någon gång omkring år 40-45.

Använde Jesus ordet 'evangelium'?
Det kanske viktigaste stället där Jesus använde ordet 'evangelium' var i hans framträdande i synagogan i Nasaret i början av hans verksamhet, där han läste ur profeten Jesajas bok.

Vad var Jesu riktiga namn?
Varför har Yeshuas namn översatt från hebreiska till svenska, 'Jesus'? Namnet Adam har ju inte översatts utan är väldigt nära det hebreiska orginalet.

Andedop och tungotal
Tungomålstalet har för många kommit att bli det definitiva syn- och hörbara beviset på att en människa har blivit andedöpt.

Jesus och tungotal
Talade Jesus i tungor?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.