Skriv ut den här sidan          Dela på Facebook

Varför har man kyrkklockor?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ringningarna före gudstjänsten talade om för folk när det var dags att bege sig till kyrkan, och övriga ringningar berättade exempelvis att någon i samhället dött, att en stor olycka inträffat eller att krig hotade.

Fråga: De första kristna hade väl inte några klockor i synagogorna, såvitt jag förstår. Så när började man ha klockor i kyrkorna och vad finns det för bakgrund eller tradition till klockringningarna? (Y.H.)

Kyrkklockan som sådan är sannolikt av orientaliskt ursprung och inte något utmärkande för kristendomen. Klockor användes både inom de antika religionerna och används fortfarande inom exempelvis buddismen och olika primitiva religioner.

Inom fornkyrkan avvisade man helt all klockringning ända fram till början av 500-talet. Omkring år 535 beställdes en kyrkklocka i Kartago för att användas vid ett kloster i Neapel. Därefter spred sig bruket av klockor snabbt inom den kristna kyrkan och omkring år 600 var klockringning en allmän företeelse. Hit upp till norden kom klockorna med missionen. Klostret i Fulda skickade exempelvis två klockor till Birka.

Gudstjänstringningen inleds med helgmålsringning kvällen före sön- och helgdagar. Före gudstjänsten förekommer en eller flera ringningar (förringning) samt sammanringning. Det förekommer också på vissa platser klämtning vid gudstjänstens slut.

Likaså har det förekommit (och förekommer) diverse olika ringningar vid dödsfall och begravningar (själaringning efter dödsfall, tacksägelseringning i samband med uppläsningen av dödsfallen från predikstolen följande söndag och begravningsringning före och efter jordfästning), böneringning morgon och kväll, världsliga ringningar vid exempelvis eldsvådor etc.

Hela företeelsen har naturligtvis sin grund i ett medeltida samhälle där kyrkan spelade en stor roll i livet och där människorna inte hade vare sig några mekaniska klockor, där man kunde se tiden, eller radioapparater där man kunde få information. Klockklangen hördes långt. Ringningarna före gudstjänsten talade om för folk när det var dags att bege sig till kyrkan, och övriga ringningar berättade exempelvis att någon i samhället dött, att en stor olycka inträffat eller att krig hotade.

I dag är följaktligen klockringningen i första hand en tradition som lever kvar och numera begränsas den till ringningar som har med kyrkan - gudstjänst, bön etc - att göra.

Dessutom ringer förstås många kyrkor (liksom för övrigt många stadshus och andra officiella byggnader) i klockorna för att ange tiden, varje hel och halvtimme och i vissa fall till och med varje kvart.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibelns förbud mot bilder
Varför och när man började bryta mot bildförbudet?

Gudstjänsten i synagogan
Hurdana var gudstjänsterna i synagogorna på Jesu tid? Påminde de om gudstjänsterna i våra kyrkor? Man skulle ju kunna anta att eftersom kristendomen uppstod bland judarna så borde även deras religionsutövande ha 'följt med' till den kristna församlingen.

Tempel och synagoga
Vad är skillnaden mellan tempel och synagoga?

Den första kyrkan i Sverige
Jag undrar vilken som var den allra första kyrkan som byggdes i Sverige och om den finns kvar.

Kors, krucifix och avgudabilder
Står det inte i bibeln att man inte får göra gudabilder? Ändå gör ju ni kristna kors med Jesus på. Hur kommer det sig?

Sakramenten
Hur många heliga sakrament har vi i den Svenska kyrkan och vilka är de?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.