Följ Bibelfrågan på Facebook

Diskriminerar Gud handikappade?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Varje föreskrift rörande uppgifterna i templet (eller någonting annat) innebär oundvikligen en form av särbehandling - positiv eller negativ.

Fråga: I 3 Mos 21:16 står att "om någon av prästen Arons efterkommande har ett lyte, får han inte träda fram för att offra Herrens eldoffer; har han ett lyte, får han inte träda fram för att offra sin Guds mat." Är inte det en orättvis särbehandling av handikappade från Guds sida? (M.K.)

Eftersom Gud är fullkomlig och det är människans syfte att bli fullkomlig som Gud (Guds avbild i alla avseenden), skulle israeliternas gudstjänst ge uttryck för denna fullkomlighet genom att både offren och de som bar fram offren var helt perfekta i alla avseenden. Allt skulle vara perfekt.

Det innebar inte att Gud såg ner på människor som råkat drabbas av något handikapp, utan bara att de inte tilläts delta i offertjänsten.

Varje föreskrift rörande uppgifterna i templet (eller någonting annat) innebär ju oundvikligen en form av särbehandling - positiv eller negativ. Alla dessa som nämns i stadgarna du nämner, dvs "Arons avkomlingar", var positivt särbehandlade i och med att de var de enda som tilläts vara präster. Och det innebar samtidigt att alla andra israeliter (som alltså inte var ättlingar till Aron), blev negativt särbehandlade eftersom de inte fick vara präster.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är sjukdomar ett Guds straff?
Det finns inga bibelställen som säger att enskilda individers synder skulle resultera i förekomsten av specifika sjukdomar.

Döva i bibeln
Vad anser bibeln om döva? Har synen på dom döva ändrats med tiden?

Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?

Kristendomen och psykiska sjukdomar
Vad anser kristendomen om psykiskt sjuka?

Är olyckor Guds straff?
Att en människa drabbas av svårigheter, olyckor och tragedier betyder inte att hon personligen skulle ha brutit mot Guds ord i tanke eller handling.

Orena djur i Noas ark
En människa kan också vara 'oren', men det har ingenting med synd att göra.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.