Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad säger bibeln om norrsken?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den äldsta kända teckningen av ett norrsken gjordes förresten av den norske prästen Absalon Pederssøn Beyer 1564.

Fråga: Jag har en undran om vad de kristna i gamla tider ansåg att norrsken berodde på. Urtidsfolk trodde ju bland annat att det var andarnas hem och att de döda vandrade dit. Vad säger bibeln om norrsken? Finns det någon förklaring på det? Eller finns det några spekulationer om vad det kan vara? Kristna i sverige borde ju ha sett det någon gång? (V.J.)

Bibelns folk levde i en del av världen där man aldrig såg något norrsken, så det var aldrig någon som funderade över det. Och därför nämns det heller aldrig i bibeln. (Det finns visserligen en uppgift om att man ska ha sett vad som ibland har tolkats som norrsken på himlen över Palestina när Titus förstörde Jerusalem år 70, men det sannolikaste är nog att det var återsken mot molnen av eldarna då man brände staden.)

De kristna i norden har däremot sett norrsken i alla tider. Den äldsta kända teckningen av ett norrsken gjordes förresten av den norske prästen Absalon Pederssøn Beyer 1564. Här i norden fanns många olika förklaringar till vad det fascinerande ljuset på himlavalvet orsakades av. En vanlig förklaring bland nordborna vid kusterna var att norrsken var väldiga sillstim i havet som speglade sig uppe i skyn. Ett gammalt ord för norrskenet var därför "sillblixt", och när fiskare såg norrsken så räknade man med att få stora fångster. I nordligaste Skandinavien trodde många att ljuset kom från facklor som lapparna bar med sig då de var ute och letade efter sina renar. En annan utbredd uppfattning i Sverige och Danmark var att norrskenen kom från eldsprutande berg i norr som skapats för att ge ljus och värme i mörka och kalla områden.

Samtidigt förknippades norrskenet ofta med fara. Det var en vanlig uppfattning bland folk i allmänhet att riktigt kraftiga norrsken, särskilt om de lyste rött (vilket de oftast gör när de uppträder längre söderut), var ett dåligt tecken som förebådade dystra händelser, krig, naturkatastrofer och sjukdomsepidemier.

Bland de kristna kombinerades de här farhågorna lätt med tankar om att man levt på ett sätt som Gud ville bestraffa. Så när invånarna i norska Bergen bevittnade ett ovanligt starkt norrsken vid nyåret 1702 tolkade man det som ett uttryck för Guds vrede. I maj samma år förstördes också nästan hela staden av en förhärjande eldsvåda...

Men när det gäller hur norrskenet uppstod finns det inget som tyder på att de kristna skulle ha haft någon annan uppfattning eller förklaring än alla andra människor i samma del av världen. Och det gäller inte bara en sådan företeelse som norrsken utan det mesta i naturen som har verkat gåtfullt eller oförklarligt och satt fart på fantasin.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Läkare på Jesu tid
Lukas, som skrev ett av evangelierna i bibeln, var ju läkare. Hur stod det egentligen till med de medicinska kunskaperna på Jesu tid?

Stigmatisering
Vad är stigma? Jag vet inte om det heter exakt så, men dom får i händerna märken som sår och på fötterna och i sidan samma som när Jesus vart korsfäst. Vad är det och varför kommer det på en del?

Bibeln och vetenskapen
Hur kan någon tro på bibeln? Om den vore Guds ord så skulle den väl också stämma med det som vetenskapen har kommit fram till om skapelsen och så? Det visar ju att den inte är sann och då kan den inte heller vara Guds ord!

Arkeologin och människans ålder
Hur kan man förena arkeologiska fynden av hundratusentals år gamla skelett med bibelns skapelseberättelse?

Vad är ett under?
Jag undrar vad ett under är för något?

Trodde bibelns författare att jorden var platt?
Skrevs inte bibeln av samma personer som trodde jorden var platt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.