Följ Bibelfrågan på Facebook

Gäller Jesu vittnesbörd eller inte?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: I Joh 5:31 säger Jesus att vittnesbördet om han vittnar om sig själv inte gäller, men i Joh 8:14 säger han att det gäller. Hur ska man tolka denna motsägelse? (R.G.)

De här två bibelställena motsäger inte alls varandra. Det handlar om landets lag som sa att en domstol inte kunde acceptera en persons vittnesmål om sig själv om inte uppgifterna hade stöd av någon annan person.

I det första citatet påpekar Jesus att den judiska lagen mycket riktigt sa att vittnesmål inte gällde om man vittnade om sig själv, men att det nu faktiskt var Johannes döparen som hade vittnat om honom. Följaktligen stöddes hans egen utsago av Johannes döparen.

I det andra citatet anklagar fariseerna honom och säger att hans eget vittnesbörd inte gäller. Varvid Jesus svarar att: "Det gör det visst (om än inte enligt er lag). Jag vet nämligen vem jag är, varifrån jag har kommit och vart jag ska - och det vet inte ni. Men i det här fallet är mitt vittnesmål giltigt även enligt er lag, för jag är inte ensam om att vittna om mig. Det finns en till som gör det - min Far, som har sänt mig!"

Kort sagt - ingen motsägelse över huvud taget. Däremot två olika resonemang.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Davids tillfångatagna vagnskämpar
Hur många vagnskämpar tillfångatog David av Hadadeser?

Hur dog kung Saul?
Hur dog egentligen Saul? Föll han på sitt svärd och dog, blev han huggen av en amalekit, dödades han av filistéer på Gilboa, eller dödade Gud honom?

Fattig i anden eller fylld aav ande?
Det allra första Jesus sa när han började sin bergspredikan var att himmelriket tillhörde dem som var fattiga i anden. Samtidigt står det på andra ställen i Bibeln att man ska vara uppfylld av ande.

Hur ska man svara dåren?
Ibland är det ena sättet att bemöta en 'dåre' bättre än det andra - ibland är det tvärtom.

Vattnet i 'kopparhavet'
Hur mycket vatten rymde Salomos 'hav' egentligen? GT ger olika uppgifter. Enligt Kungaboken rymde det 2000 bat och enligt Krönikeboken 3000 bat.

Kan någon bli fullkomlig?
Hur kan Jesus uppmana sina lärjungar (och oss) att 'vara fullkomliga'. Är inte det en orimlig uppmaning när det framgår ganska klart av bibeln att vi är ofullkomliga varelser?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.