Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur hedrar man sina föräldrar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibeln visar exempelvis att man hedrar (vördar, respekterar) sina föräldrar genom att som barn lyda dem.

Fråga: En kompis sa att budordet om att "hedra sin mor och far" bland annat betyder att sköta sin ekonomi, betala hyror o s v. Men det måste väl ha en djupare mening, som till exempel att inte ligga i konflikt med sina föräldrar i 20-30 år. Likaväl som att betala sin hyra eller sköta sin ekonomi... (E.M.)

Att hedra sina föräldrar betyder helt enkelt att "ära och respektera" dem, visa aktning för dem, visa dem vördnad, leva på ett sådant sätt att de inte behöver skämmas, ge dem anledning att känna glädje och stolthet över sitt barn, osv.

Det hebreiska ordet för heder, som används i GT:s uppräkning av de tio budorden, är kavad som ordagrant betyder "tung", dvs någonting som är "av vikt" (viktigt) eller "betydelsefullt". Det motsvarande grekiska ordet är time som kan översättas med "aktning", "värde", "heder" etc, och verbet timao betyder då att man visar aktning, värdesätter, hedrar etc.

Bibeln visar exempelvis att man hedrar (vördar, respekterar) sina föräldrar genom att som barn lyda dem. När föräldrarna blir gamla och behöver hjälp, så visar man dem sin aktning genom att hjälpa dem så gott man kan.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Ska man hedra eller hata sina föräldrar?
Varför säger Jesus att man måste hata sina föräldrar för att kunna följa honom, samtidigt som de tio budorden säger att man ska hedra sina föräldrar?

Vilka är 'Tio Guds bud'?
Jag skulle vilja ha mer information om de tio budorden. Vilka är de?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Räcker det att bara tro?
När en människa har verklig tro så kommer den ofrånkomligen till uttryck i handlingar som är i harmoni med denna tro.

Regler inom kristendomen
Vilka regler är det som gäller inom kristendomen och var kommer de ifrån

Dagsaktuella budord
Hur aktuella kan de tio budorden anses vara i dag?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.