Följ Bibelfrågan på Facebook

Påven Innocentius II:s Jesus-citat

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Stämmer det att påven Innocentius III år 1204 citerade Jesu ord i Lukas 19:27 - "Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn" - som stöd för sitt beslut att angripa Konstntinopel? (J.A.)

Ja, det verkar som om påven Innocentius använde sig av det bibelcitatet, som är hämtat ur en av Jesu många liknelser, när han skulle rättfärdiga sitt beslut att angripa Konstantinopel.

Kyrkan har i alla tider använt sig av lösryckta citat ur bibeln för att få stöd för sitt agerande - precis som muslimska extremister grundar sitt handlande på lösryckta ord ur Koranen. Man kan nog anta att om folket som han vände sig till hade haft tillgång till egna biblar så skulle de ha konstaterat att det här citatet var taget helt ur sitt sammanhang.

Citatet är ju naturligtvis ingen uppmaning till någon att döda någon (Jesus sade till sina efterföljare att älska sina medmänniskor och att behandla alla så som de själva ville bli behandlade), utan är tvärtom en liknelse som Jesus använde för att uppmana sina efterföljare att förvalta hans budskap väl eftersom de annars skulle komma att drabbas av Guds vrede på samma sätt som de dåliga förvaltarna i liknelsen drabbades av sin herres vrede.

Och Innocentius III måste räknas till de verkligt dåliga förvaltarna av Guds ord. Han var allt annat än någon efterföljare till Kristus. Den 25 mars 1199 förklarade han att "var och en som försöker framtolka en personlig syn på Gud som strider mot kyrkans dogmer måste brännas utan nåd".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibliskt stöd för korstågen?
Jag är en vänligt sinnad själ som undrar var i bibeln finns det stöd för de hemska korstågen?

Vem är egentligen kristen?
Jag har en liten fundering som jag fick under en diskussion i skolan. Jag undrar vad och vem som egentligen anses som kristet/kristen. Är man kristen som medlem i svenska kyrkan eller vad räknas egentligen som kristet?

Pund att förvalta
Hur ska man tänka omkring 1 Kor 3:11-15? Vad är det som är "guld, silver och dyrbara stenar" och vad är det som är "trä, hö och halm"?

Vad är kristen etik?
Det talas ofta om kristen etik, men vad innebär det egentligen?

Ett 'kristet jihad'?
I Luk 19:27 befaller Jesus att hans motståndare ska dödas framför honom: 'Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn.' Företrädare för ateismen och islam använder denna vers för att visa att det handlar om ett 'kristet jihad'. Jag behöver en seriös förklaring.

Hur många har kristendomen dödat?
Många påstår att kristendomen dödat fler än Hitler och Stalin. Men hur sant är det egentligen? Finns det några beräkningar på hur många som kristendomen har dödat?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.