Följ Bibelfrågan på Facebook

Mose eller Moses

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag undrar om jag har rätt i att Moses i Bibeln heter så på svenska i grundform. Men i gammal äldre svenska hette det Mose, som i Moseboken, dvs. Moses' bok. Det går ju inte att säga Moseses. Som med Jesu i Jesu liv ist.f. Jesus' liv. Eller har man idag i modern svenska gått över till att säga Mose som grundform och sedan hänga på ett s i genitiv som det vanliga är idag? I så fall skulle det just i det här fallet med Moses/Mose bli precis tvärtom: Mose hittades i en korg i vattnet / Moses bror hette Aron. Sedan undrar jag om det är alltför gammalmodigt idag att säga den HeligE Ande ist.f. den HeligA Anden? (C.S.)

Förr använde man den latiniserade formen av Moses namn, dvs Moses (och "Mose" i genitiv), men det har vi frångått numera. Mose heter på hebreiska Moshe, så det är alltså mer riktigt att kalla honom för Mose på svenska och följaktligen skriva "Mose hittades i en korg" och "Moses bror hette Aron".

När det gäller Jesu namn så har man av tradition hållit fast vid den latinska böjningsformen - dvs "Jesus bodde i Nasaret" och "Jesu bror hette Jakob" - men det har blivit mer och mer vanligt (särskilt bland yngre personer) att man skriver "Jesus bror hette Jakob", precis som man gör när det gäller svenska namn som slutar på "s", exempelvis "Anders bodde i Stockholm" och "Anders bror heter Per".

Vad gäller Guds ande så används olika formuleringar. Ändelsen "e" är ju en maskulin ändelse (exempel "lille pojken") som betonar att Anden är en "han". Personligen tycker jag att det känns bättre med det neutrala "den heliga anden" eftersom en "ande" omöjligt kan ha något kön. Kön har bara en funktion i en fysisk tillvaro där organismerna måste fortplanta sig.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför inte använda Jesu riktiga namn?
Hur kommer det sej att Yeshua bar Yosef's namn har blivit översatt från hebreiska till svenska, engelska osv.? Maria och Josef ropade ju inte "Jesus, kom in och ät, tvätta händerna först!" utan använde hans födelsenamn Yeshua. T.ex Adam har inte översatts utan är väldigt nära det hebreiska orginalet. Varför då översätta och ändra Yeshuas namn?

Problem med bibliska namn
Samma personer har olika namn på olika ställen i 2 Samuelsboken och 1 Krönikeboken. Vilka namn är de rätta? Joadda eller Jaera? Rafa eller Refaja? Ahimelek eller Abimelek? Seraja eller Sausa?

Varför stavas bibliska namn olika i olika biblar?
Noa är namnet i Bibeln, men varifrån har namnet Noak kommit? (B.Å.) Hur kommer det sig att Abrahams fars namn skiljer sig i olika böcker? I Bibel 2000 heter han Terach och i Talmud heter han Tareh.

Nebukadnessar eller Nebukadressar
I 1917 års översättning används Nebukadnessar omväxlande med Nebukadressar (även i samma kapitel -Jer 29). I den nya översättningen är det konsekvent Nebukadnessar. Varför var det olika i tidigare översättning och varför har man ändrat det nu?

Borde inte Jesus ha hetat Immanuel?
I Matteus evangelium 1:21-23 där en ängel visar sig för Josef står det både "Hon kommer att få en son, och du ska kalla honom för Jesus" och sedan står det "Lyssna! Den unga flickan ska bli med barn och föda en son och han ska kallas Immanuel". Varför kallade man honom Jesus då? Varför inte Immanuel?

Nikodemos grekiska namn
Jag har förstått att Nikodemos är ett grekiskt namn. Men Nikodemos som enligt Bibeln fanns i Stora Rådet och i hemlighet träffade Jesus bör ju ha varit jude. Kan han ändå ha haft ett grekiskt namn?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.