Allt om Bibeln

KVINNORNA I NYA TESTAMENTET

Apfia - Berenike - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan - Elisabet - Eunike - Foibe - Hanna - Herodias - Jairus dotter - Johanna - Julia - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter - Kvinnan vid brunnen - Lois - Lydia - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria, Jesu mor - Maria, Klopas hustru - Maria Magdalena - Marta - Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira - Simon Petrus svärmor - Susanna - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Livet som kvinna i Palestina på Jesu tid


Elisabet

 • Nämns i Luk 1:5-80.

  Elisabet tillhörde Arons prästsläkt och var gift med Sakarias som var medlem av prästerskapet i Jerusalem. Paret, som inte hade några barn, var sannolikt bosatt i präststaden Hebron i Judéens bergstrakter fyra mil från Jerusalem.

  När Elisabets make sommaren år 6 fvt kom hem från sin tjänstgöring i templet fick hon veta att han haft en märklig upplevelse då han gått in i helgedomen för att tända rökelseoffret. En ängel som stått bredvid rökelsealtaret hade förklarat att Elisabet skulle föda en son som skulle "bana väg" för Messias och att de skulle ge honom namnet Johannes.

  Elisabet hade varit övertygad om att hon passerat klimakteriet, men det oväntade inträffade att hon blev gravid. När hon var i sjätte månaden kom hennes unga kusin Maria från Nasaret på besök. Flickan var inte ens i tonåren och hade trolovats med en äldre man från Betlehem genom ett formellt, bevittnat och juridiskt bindade avtal mellan familjerna. Brudpriset hade betalats till Marias familj, men så hade det visat sig att flickan var med barn.

  Det här var en allvarlig situation som kunde resultera i hedersmord. Kanske hade Marias föräldrar valt att skickat henne till kusinen i Hebron, 15 mil bort, för att skydda henne tills man nått en lösning på problemet.

  När de båda kvinnorna möttes kände Elisabet hur hennes ofödda barn sparkade i hennes mage. Hon tog den plötsliga fosterrörelsen som ett tecken från Gud och hennes reaktion var att det barn som Maria väntade var den som profeterna talat om - Messias.

  Ett par månader senare - medan Maria fortfarande var kvar (hon stannade tre månader hos sin kusin) - födde Elisabet en son som man gav namnet Johannes.

  Som vuxen skulle pojken leva som asket i Judéens ödemark och framträda vid floden Jordan där han förkunnade att domens dag var nära, att Gud snart skulle upprätta sitt rike på jorden och att Israels folk måste låta döpa sig och börja följa Guds vilja för att få en plats i gudsriket. Han skulle komma att kallas Johannes döparen och han skulle spela en avgörande roll för sin sex månader yngre syssling, Marias son Jesus, men då levde inte Elisabet och Sakarias längre.

  Elisabets minne firas den 5 november av den katolska kyrkan och den 5 september av den ortodoxa.

  Thor-Leif Strindberg
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...