Allt om Bibeln

KVINNORNA I NYA TESTAMENTET

Apfia - Berenike - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia - Foibe - Hanna - Herodias - Jairus dotter - Johanna - Julia - Junia - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter - Kvinnan vid brunnen - Lois - Lydia - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria, Jesu mor - Maria, Klopas hustru - Maria Magdalena - Marta - Persis - Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira - Simon Petrus svärmor - Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Livet som kvinna i Palestina på Jesu tid


Hanna

 • Nämns i Luk 2:36-38.

  Hanna var en gammal kvinna av stammen Aser som Jesu föräldrar mötte i templet då de bar fram sin son när han var sju dagar gammal. Hon föddes omkring år 90 fvt. Hon gifte sig men blev änka redan efter sju års äktenskap och efter det hade hon aldrig gift om sig.

  Trots sin höga ålder - hon var 84 år när Jesus föddes - tillbringade hon hela dagarna i templet, från morgonoffret till kvällsoffret. När hon såg Maria komma fram med sin nyfödde son var det något som övertygade henne om att detta var den Messias som de gamla profeterna lovat skulle komma. Och från den dagen tackade hon Gud för att han sänt Messias och hon berättade för alla om barnet hon sett i templet.

  Den katolska och ortodoxa kyrkan högtidlighåller minnet av Hanna den 3 februari.

  Thor-Leif Strindberg
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...