Allt om Bibeln

KVINNORNA I NYA TESTAMENTET

Apfia - Berenike - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia - Foibe - Hanna - Herodias - Jairus dotter - Johanna - Julia - Junia - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter - Kvinnan vid brunnen - Lois - Lydia - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria, Jesu mor - Maria, Klopas hustru - Maria Magdalena - Marta - Persis - Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira - Simon Petrus svärmor - Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Livet som kvinna i Palestina på Jesu tid


Salome, Sebedaios hustru

 • Nämns i Matt 20:20-24.

  Salome tros ha varit syster till Jesu mor Maria. Hon var gift med en välbeställd fiskare vid namn Sebedaios som ägde ett fiskeriföretag med ett par båtar och flera anställda. Salome och Sebedaios var bosatta i eller nära den lilla staden Betsaida vd norra änden av Gennesarets sjö - kanske i Kafarnaum där även Jesus bodde.

  Salomes båda söner, Jesu kusiner, Jakob och Johannes var bland de första som anslöt sig till Jesus, och Salome blev snart en av de kvinnor som följde med Jesus på hans predikovandringar och bidrog till hans och lärjungarnas uppehälle.

  Så även påsken år 30. Liksom tusentals andra judar från hela Palestina och andra länder begav sig sällskapet till Jerusalem för att fira högtiden där. Matteus berättar att på vägen dit vände sig Salome till Jesus och bad honom lova att Jakob och Johannes skulle få de främsta platserna bredvid honom när han upprättade Guds rike. Jesu svar blev att platserna på Messias högra och vänstra sida bara kunde ges till dem som hans far bestämt.

  När man anlände till Jerusalem fick Salome uppleva hur Jesus välkomnades som Messias - befriaren - av pilgrimerna längs vägen och människorna i staden. Skränande mäniskor hälsade honom med ropen: "Messias! Davids son! Befria oss!" Men triumfen byttes i tragedi och tillsammans med bland andra Jesu mor Maria, Klopas hustru med samma namn och Maria Magdalena stod Salome på höjden Golgata utanför Jerusalem och såg hur Jesus avrättades av romerska soldater.

  Salome var också bland de kvinnor som några dagar senare begav sig till Jesu grav för att smörja hans kropp med kryddor. Där möttes de av en öppen gravkammare - stenen hade rullats bort och en ung man i vita kläder förklarade att Jesus hade uppstått och bad dem hälsa lärjungarna att han skulle möta dem i Galiléen.

  Något mer vet vi inte om Salome. Troligen återvände hon hem till Galiléen tillsammans med de övriga kvinnorna och sin son Johannes, som lovat Jesus att ta hand om hans mamma. Jakob stannade kvar bland de messiastroende i Jerusalem. Fjorton år senare skulle han ställas inför Herodes Antipas och dömas till döden genom halshuggning som en av de första kristna martyrerna. Hans bror Johannes skulle så småningom ta med sig Maria till Efesus där han på ålderns höst skulle skriva ner den berättelse om Jesu liv och verksamhet som skulle komma att ingå i Nya testamentet.

  Thor-Leif Strindberg
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...