Allt om Bibeln

KVINNORNA I NYA TESTAMENTET

Apfia - Berenike - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia - Foibe - Hanna - Herodias - Jairus dotter - Johanna - Julia - Junia - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter - Kvinnan vid brunnen - Lois - Lydia - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria, Jesu mor - Maria, Klopas hustru - Maria Magdalena - Marta - Persis - Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira - Simon Petrus svärmor - Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Livet som kvinna i Palestina på Jesu tid


Claudia, Pontius Pilatus hustru

 • Nämns i Matt 27:19.

  Pilatus hustru hette enligt traditionen Claudia Procula och var dotter till den regerande romerske kejsaren Tiberius tredje hustru Claudia, som i sin tur var dotter till kejsar Augustus. År 26 utsågs hennes make till romersk ståthållare över Judéen och installerades i residenset i hamnstaden Caesarea, knappt tio mil nordväst om Jerusalem, tillsammans med en liten stab av skrivare, följeslagare och sändebud.

  Pilatus var befälhavare över fem romerska infanterienheter som var och en bestod av 500 till 1 000 man, och över ett kavalleriregemente som troligen bestod av 500 man. Huvuddelen av de romerska trupperna var stationerad i Caesare, medan en mindre styrka var stationerad i Jerusalem. Under större högtider, då många judar begav sig till Jerusalem, befann sig också ståthållaren där och hade då militära förstärkningar med sig.

  Claudia ska redan tidigt ha börjat attraheras av den judiska religionen och varit judisk proselyt då representanter för judarnas Stora råd vid påsken år 30 vände sig till Pilatus med en anklagelse mot en man, Jesus ben Josef från Nasaret i Galiléen. Man hävdade att han hade framställt sig som messias och uppviglat till revolt mot både de judiska makthavarna och den romerska ockupationsmakten.

  Claudia hade genom sitt intresse för judendomen även kommit i kontakt med de gammaltestamentliga messianska profetiorna. På natten efter det att Jesus gripits drömde hon mardrömmar och nästa dag skickade hon bud till sin make och försökte förgäves få honom att inte döma den galileiske rabbinen till döden eftersom hon var övertygad om att han var oskyldig till det brott som han anklagades för.

  År 36 lämnade Claudia och hennes make Judéen sedan Pilatus avsatts som ståthållare. De återvände till Rom och tre år senare blev Claudia änka. Enligt vissa traditioner kom hon längre fram att ansluta sig till den kristna församlingen, och det finns de som menar att hon kan ha varit den Claudia som Paulus hälsar till i sitt allra sista bevarade brev, som han skrev till vännen Timoteus strax innan sin avrättning.

  Inom den koptiska kristna kyrkan är Claudia Procula helgonförklarad och man firar henne den 27 oktober (enligt den grekiska helgonkalendern).

  Thor-Leif Strindberg
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...