Allt om Bibeln

KVINNORNA I NYA TESTAMENTET

Apfia - Berenike - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia - Foibe - Hanna - Herodias - Jairus dotter - Johanna - Julia - Junia - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter - Kvinnan vid brunnen - Lois - Lydia - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria, Jesu mor - Maria, Klopas hustru - Maria Magdalena - Marta - Persis - Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira - Simon Petrus svärmor - Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Livet som kvinna i Palestina på Jesu tid


Foibe/Febe

 • Nämns i Rom 16:1-2.

  Foibe (Febe) bodde i hamnstaden Kenchreai utanför grekiska Korinth. I boken Apostlagärningarna, som ingår i Nya testamentets skrifter, berättar författaren Lukas att aposteln Paulus kom till Korinth under sin andra längre missionsresa omkring år 50. Han blev kvar där i ett och ett halvt år och under den tiden var han verksam med att sprida budskapet om Messias ankomst.

  Till en början talade Paulus till församlingen i synagogan varje sabbat, men de judiska ledarnas motstånd mot hans förkunnelse blev allt starkare. Det slutade med att han flyttade över sin verksamhet till en lokal som den romerske medborgaren Titius Justus upplät åt honom i sitt hus, vägg i vägg med synagogan, och vände sig till ickejudarna i stället. Så småningom kom många korinthier till tro och lät döpa sig. Det gjorde även synagogans föreståndare Crispus och hans familj.

  Med tanke på att det var så många som hörde och accepterade evangeliet i Korinth kan det inte ha dröjt länge förrän ryktet om Paulus förkunnelse nådde Foibes hemstad Kenchreai som bara låg nio kilometer bort. Med största säkerhet besökte han även hamnstaden och synagogan där. Foibe var sannolikt bland de första som accepterade hans förkunnelse om det kommande gudsriket. Snart hade man bildat en messiastroende grupp i Kenchreai och den hade sina sammankomster hemma hos Foibe som också blev en av dess ledare och förkunnare när Paulus reste vidare.

  Vintern 57-58 var Paulus tillbaka i Korinth och bodde hos en viss Gajus, en av de få personer som han själv döpt. Här författade han ett brev som skulle komma att bli av omätligt värde för den kristna kyrkan i kommande dagar - brevet till församlingen i Rom. Omkring år 58 reste Foibe till Rom och Paulus gav henne förtroendet att överlämna brevet till de kristna där. "Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga", skrev han i brevet. "Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig."

  Den romersk-katolska kyrkan firar Foibe som helgon den 3 september.

  Thor-Leif Strindberg
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...