Allt om Bibeln

KVINNORNA I NYA TESTAMENTET

Apfia - Berenike - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia - Foibe - Hanna - Herodias - Jairus dotter - Johanna - Julia - Junia - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter - Kvinnan vid brunnen - Lois - Lydia - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria, Jesu mor - Maria, Klopas hustru - Maria Magdalena - Marta - Persis - Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira - Simon Petrus svärmor - Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Livet som kvinna i Palestina på Jesu tid


Johanna

 • Nämns i Luk 8:1-3 och 24:10..

  Johanna var bosatt i Galiléen och hennes make Kusas var anställd som fogde hos den galileiske tetrarken (fjärdingsfursten) Herodes Antipas och ansvarade för hans omfattande privata egendomar. Johanna hade varit allvarligt sjuk och prövat alla konventionella botemedel. Ingenting hade fungerat. Så hon hade sökt upp den omtalade profeten Jesus ben Josef, som bodde i Kafarnaum, och han hade hjälpt henne. Efter det blev hon en av de kvinnor som ofta följde med honom och hans 12 närmaste lärjungar då de vandrade från by till by, huvudsakligen i Galiléen, och förkunnade budskapet om Guds rike. Hennes makes välbetalda anställning gjorde det möjligt för henne att liksom de andra kvinnorna bidra ekonomiskt till Jesu och lärjungarnas uppehälle.

  Johanna var en av de kvinnor som år 30 följde med Jesus och lärjungarna för att fira påsken i Jerusalem - en påsk som slutade med att Jesus greps och avrättades. När den grymma avrättningen var över placerades Jesu kropp skyndsamt i en klippgrav innan sabbaten började. Tidigt på morgonen tre dagar senare begav sig Johanna och några andra kvinnor till gravkammaren för att smörja hans kropp med örter och förbereda den för begravning. Men i stället för en död, misshandlad kropp fann de en tom grav.

  Kvinnorna skyndade tillbaka till apostlarna och berättade att Jesu kropp var borta, men möttes av skepsis. Den ende som tog dem på allvar var Petrus som genast sprang bort till den öppna gravkammaren, lutade sig in och upptäckte att det var som kvinnorna sagt. Allt som fanns kvar var linnesvepningen som Jesu döda kropp varit invirad i.

  Johanna stannade kvar tillsammans med de elva lärjungarna och alla de andra som följt med till Jerusalem från Galiléen. Under dagen fick hon veta att Petrus träffat Jesus och sent på kvällen kom ytterligare två lärjungar som varit på väg till byn Emmaus och berättade att de mött Jesus på vägen. Samma kväll kom Jesus tillbaka till sina lärjungar och de övriga galiléerna. Under en och en halv månad därefter fortsatte han att undervisa dem om Guds rike, både i Jerusalem och uppe i Galiléen dit de först återvände.

  Johanna nämns inte vidare i bibeln och om hennes fortsatta liv vet vi ingenting. Troligen återvände hon tillsammans med sina vänner till Galiléen, där flera av dem träffade Jesus på nytt. Kanske stannade hon där - kanske fanns hon bland dem som färdades tillbaka till Jerusalem och väntade på det dop i Helig ande som Jesus lovat dem.

  Enligt traditionen förlorade hennes make sin befattning i Herodes Antipas palats på grund av att hon anslutit sig till den kristna församlingen.

  Den romerskkatolska kyrkan firar hennes minne den 24 maj.

  Thor-Leif Strindberg
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...