Allt om Bibeln

KVINNORNA I NYA TESTAMENTET

Apfia - Berenike - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia - Foibe - Hanna - Herodias - Jairus dotter - Johanna - Julia - Junia - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter - Kvinnan vid brunnen - Lois - Lydia - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria, Jesu mor - Maria, Klopas hustru - Maria Magdalena - Marta - Persis - Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira - Simon Petrus svärmor - Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Livet som kvinna i Palestina på Jesu tid


Syntyke

 • Nämns i Fil 4:2.

  Den första europeiska stad där Paulus predikade evangeliet och grundade en församling var makedoniska Filippi, en romersk koloni inte långt från Egeiska havet. Det var omkring år 49, då Paulus var ute på sin andra långa missionsresa, som han och hans medarbetare Silas, Timotheos och Lukas stannade till i staden på sin väg till Thessaloniki.

  På sabbaten begav de sig till en plats vid en flod utanför staden där flera kvinnor i staden som sympatiserade med den judiska religionen brukade träffas för att hålla bön. Männen slog sig ner och började samtala med kvinnorna. De berättade för dem att messias hade kommit, gripits och avrättats av romarna, men uppstått igen, farit upp till himmelen och lovat att återkomma för att upprätta Guds rike. Några av kvinnorna övertygades av apostlarnas berättelse och därmed lades grunden till den Jesustroende församlingen i Filippi.

  En av de kvinnor som tidigt omvände sig till tron på Jesus hette Syntyke. Hon kom sedan att bli en av Paulus lokala medarbetare som hjälpte till att sprida evangeliet och hon tycks ha haft en ledande roll i församlingen.

  När Paulus i slutet av 50-talet skrev det brev till församlingen i Filippi, som kom att bevaras och infogas som en av Nya testamentets skrifter, hade det uppenbarligen uppstått viss oenighet mellan Syntyke och en annan av Paulus kvinnliga "medarbetare i evangeliet" vid namn Euodia. Vad konflikten berodde på framgår inte av brevet, men Paulus tog den på allvar. Han var väl medveten om att interna konflikter inte var bra för församlingen. Därför bad han de båda kvinnorna att hålla sams "för Herrens skull" och han bad även brevets adressat - troligen församlingens ledare - hjälpa dem.

  Thor-Leif Strindberg
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...