Allt om Bibeln

KVINNORNA I NYA TESTAMENTET

Apfia - Berenike - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia - Foibe - Hanna - Herodias - Jairus dotter - Johanna - Julia - Junia - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter - Kvinnan vid brunnen - Lois - Lydia - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria, Jesu mor - Maria, Klopas hustru - Maria Magdalena - Marta - Persis - Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira - Simon Petrus svärmor - Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Livet som kvinna i Palestina på Jesu tid


Tryfosa

 • Nämns i Rom 16:12.

  På 100-talet fvt bosatte sig de första judarna i Rom. Efter kriget mellan Juda rikes hasmoneiska härskare och Caesar/Pompejus växte den judiska kolonin i Rom mycket snabbt. Judar som förts till Rom som fångar löstes ut av trosfränder eller frigavs av sina romerska herrar. De frigivna judarna slog sig ner som handelsmän på floden Tiberns östra strand och på så sätt uppstod Roms judiska kvarter.

  Under 30-talet nåddes judarna i Rom av ryktet att messias ("kristus" på grekiska, som var det gängse språket i romarriket), som de gammaltestamentliga profeterna lovat skulle komma för att upprätta ett himmelrike på jorden, hade kommit men avrättats som upprorsmakare av romarna. Han sades dock ha uppstått igen, farit upp till himlen och lovat att återvända för att upprätta Guds rike.

  En del judar blev övertygade och de slöt sig samman och började förbereda sig för Messias återkomst. Tryfosa var en av dem. När Paulus omkring år 58 skrev det brev till Romförsamlingen, som kom att bevaras och senare infogas som en av Nya testamentets skrifter, sände han en särskild hälsning till henne och en annan kvinna vid namn Tryfaina och uttryckte sin tacksamhet för deras hängivna arbete i församlingen.

  Deras likartade namn och det faktum att Paulus nämner dem tillsammans gör det troligt att de är nära släkt, kanske systrar.

  Thor-Leif Strindberg
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...