Allt om Bibeln

KVINNORNA I NYA TESTAMENTET

Apfia - Berenike - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia - Foibe - Hanna - Herodias - Jairus dotter - Johanna - Julia - Junia - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter - Kvinnan vid brunnen - Lois - Lydia - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria, Jesu mor - Maria, Klopas hustru - Maria Magdalena - Marta - Persis - Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira - Simon Petrus svärmor - Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Livet som kvinna i Palestina på Jesu tid


Persis

 • Nämns i Rom 16:12.

  Exakt när och hur den kristna församlingen i Rom uppstod vet vi inte, men vid tiden för Jesu verksamhet hade det funnits judar i Rom i cirka 100 år. Efter kriget mellan Juda rikes hasmoneiska härskare och Caesar/Pompejus i mitten av århundradet före Jesu födelse fördes många judar till Rom som fångar. Senare friköptes de av trosfränder eller frigavs av sina romerska ägare och de slog sig ner på östra sidan av floden Tibern.

  Under 30-talet nåddes de av ryktet att Messias, som de gammaltestamentliga profeterna lovat skulle komma för att upprätta ett himmelrike på jorden, hade kommit i gestalt av en snickare från byn Nasaret i Galiléen, Jesus ben Josef. Denne Jesus hade avrättats av romarna men sades ha uppstått igen, farit upp till himlen och lovat att återvända för att upprätta Guds rike.

  Runtom i Palestina hade människor blivit övertygade om att Jesus måste ha varit Messias, och i Jerusalem hade de messiastroende judarna bildat en egen församling sedan de utestängts från synagogorna. Då och då kom judar från Palestina till Rom med samma budskap - Messias hade kommit och Guds rike var nära. Liksom i de andra judiska kolonierna runt Medelhavet bildade de messiastroende judarna i Rom grupper som förenades av sin övertygelse om att Jesus var Christos (som Messias kallades på romerska och grekiska). Eftersom de inte var välkomna i synagogorna firade de oftast sina gudstjänster i hemmen.

  Det uppstod ofta konflikter mellan de traditionellt troende judarna och de judar som menade att Jesus var Messias. Vid ett tillfälle år 49 blev bråken så omfattande att kejsar Claudius beslöt att förvisa alla judar från Rom. Denna åtgärd blev emellertid inte varaktig.

  En av de messiastroende i Rom var Persis. Hennes namn betyder egentligen "persisk kvinna" och skulle kunna tolkas som att hon var från Persien. Men grekiska och latinska papyrer och inskriptioner i Rom visar att det också var ett namn som ofta användes på slavinnor och frigivna kvinnliga slavar, så det sannolikaste är att Persis var en före detta slav som blivit friköpt men valt att stanna kvar i Rom tillsammans med sina trosfränder.

  Persis var mycket omtyckt och spelade en viktig roll bland de kristna i Rom. Under många år var hon aktiv med att förkunna evangeliet och bygga upp församlingen. När aposteln Paulus omkring år 58 skriver det brev till församlingen i Rom, som finns bevarat i bibelns Nya testamente, sänder han varma hälsningar till henne och och understryker hur mycket hon har kämpat i Herrens tjänst.

  Thor-Leif Strindberg
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...