Allt om Bibeln

KVINNORNA I NYA TESTAMENTET

Apfia - Berenike - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia - Foibe - Hanna - Herodias - Jairus dotter - Johanna - Julia - Junia - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter - Kvinnan vid brunnen - Lois - Lydia - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria, Jesu mor - Maria, Klopas hustru - Maria Magdalena - Marta - Persis - Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira - Simon Petrus svärmor - Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Livet som kvinna i Palestina på Jesu tid


Rhode

 • Nämns i Apg 12:13-15.

  Rhode arbetade som tjänsteflicka hos en familj i Jerusalem. Hennes husmor, Maria, hade efter Jesu död blivit övertygad om att han var Messias och anslutit sig till den växande skaran jesustroende i Jerusalem. I Apostlagärningarna, den grekisk-syriske läkaren Lukas redogörelse för den kristna församlingens första decennier som finns i bibelns Nya testamente, omnämns Rhode flyktigt i samband med att de judiska myndigheterna inlett en kampanj mot den messiastroende sekten och Herodes Antipas låtit gripa och fängsla en av dess medlemmar, Petrus.

  Efter att ha fått hjälp att fly från fängelset begav sig Petrus först till Marias hus där många i församlingen var samlade till bön. När han bultade på porten gick Rhode för att låsa upp, men när hon hörde Petrus röst blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade för de övriga att Petrus stod utanför. Eftersom de visste att Petrus blivit fängslad trodde de henne inte, men när de öppnade såg de att det faktiskt var han. Petrus bad dem hälsa Jakob, Jesu bror som var församlingens ledare, att han var fri och sedan gav han sig av igen.

  Ett par decennier senare skrev sonen i huset, Johannes Markus, som också blivit medlem av den kristna församlingen, en framställning av Jesu liv och verksamhet som kom att infogas bland Nya testamentets skrifter under titeln "Evangelium enligt Markus".

  Thor-Leif Strindberg
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...