Allt om Bibeln

KVINNORNA I NYA TESTAMENTET

Apfia - Berenike - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia - Foibe - Hanna - Herodias - Jairus dotter - Johanna - Julia - Junia - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter - Kvinnan vid brunnen - Lois - Lydia - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria, Jesu mor - Maria, Klopas hustru - Maria Magdalena - Marta - Persis - Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira - Simon Petrus svärmor - Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Livet som kvinna i Palestina på Jesu tid


Änkan i Nain

 • Nämns i Luk 7:11-17.

  Den grekiske läkaren Lukas berättar i sin Jesusbiografi, som han baserade på intervjuer med vittnen och nedtecknade noteringar om Jesu verksamhet, om en kvinna i den galileiska staden Nain som just förlorat sin son. Hon hade tidigare blivit änka och sonens död betydde att det inte längre fanns någon som kunde försörja henne. I fortsättningen skulle hon vara helt beroende av mer avlägsna släktingars och grannars välvilja.

  Begravningtåget var på väg ut genom stadsporten till begravningsplatsen när Jesus, hans lärjungar och en stor skara människor närmade sig från motsatta hållet. När han såg den sörjande kvinnan greps han av medlidande. "Gråt inte!" sa han. Sedan gick ha fram och rörde vid båren som man bar den döde på. Bärarna stannade. "Unge man, jag säger till dig, res dig upp!"

  Lukas berättar att mannen satte sig upp och började prata och Jesus hjälpte honom av med linnetyget han var insvept i och hjälpte honom sedan fram till hans mamma. Händelsen väckte stor uppmärksamhet och ryktet om att Gud hade sänt en stor profet spred sig.

  Thor-Leif Strindberg
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...