KVINNOR I BIBELN


Kvinnorna i Nya testamentet

Apfia - Bernice - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Drusilla - Elisabet - Eunike - Euodia
Foibe - Hanna - Herodias - Johanna - Julia - Junia - Lois - Lydia - Maria, Jesu mor
Maria, Klopas hustru - Maria i Betania - Maria i Rom - Maria Magdalena - Marta - Persis
Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter - Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira
Susanna - Syntyke - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa

Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan
Jairus dotter - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter
Kvinnan vid brunnen - Simon Petrus svärmor - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Hanna

 • Nämns i Luk 2:36-38.

  Hanna var en gammal kvinna av stammen Aser som Jesu föräldrar mötte i templet då de bar fram sin son när han var sju dagar gammal. Hon föddes omkring år 90 fvt. Hon gifte sig men blev änka redan efter sju års äktenskap och efter det hade hon aldrig gift om sig.

  Trots sin höga ålder - hon var 84 år när Jesus föddes - tillbringade hon hela dagarna i templet, från morgonoffret till kvällsoffret. När hon såg Maria komma fram med sin nyfödde son var det något som övertygade henne om att detta var den Messias som de gamla profeterna lovat skulle komma. Och från den dagen tackade hon Gud för att han sänt Messias och hon berättade för alla om barnet hon sett i templet.

  Den katolska och ortodoxa kyrkan högtidlighåller minnet av Hanna den 3 februari.

  Thor-Leif Strindberg


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare i AlltOmBibeln.

  Copyright © Allt om bibeln