KVINNOR I BIBELN


Kvinnorna i Nya testamentet

Apfia - Claudia, Pilatus hustru - Damaris - Elisabet - Eunike - Foibe - Hanna - Herodias
Johanna - Julia - Lois - Lydia - Maria, Jesu mor - Maria, Klopas hustru - Maria i Betania
Maria i Rom - Maria Magdalena - Marta - Prisca/Priscilla - Rhode - Salome, Herodias dotter
Salome, Sebedeus hustru - Sapfeira - Susanna - Tabita/Dorkas - Tryfaina - Tryfosa

Den fattiga änkan - Den krokryggiga kvinnan - Den syrofeniciska kvinnan
Jairus dotter - Kvinnan med blödningar - Kvinnan som smorde Jesu fötter
Kvinnan vid brunnen - Simon Petrus svärmor - Äktenskapsbryterskan - Änkan i Nain

Apfia

 • Nämns i Filemonbrevet 1:2.

  Apfia tillhörde den messiastroende gruppen i Kolossai, en gammal stad i det antika landskapet Frygien som numera är en del av Turkiet. Församlingen i Kolossai hade grundats ett par decennier efter Jesu verksamhet av en stadsbo vid namn Epafras som kommit att bli Paulus medarbetare och även var verksam i Laodicea och Hierapolis. De kristna brukade träffas hemma hos en man vid namn Filemon.

  När Paulus satt fängslad i Rom kom Filemons slav Onesimus till honom efter att ha rymt från familjen. Paulus skickade tillbaka honom till Kolossai med ett brev till Filemon där han bad sin vän förlåta slaven. Brevet kom att bevaras och finns infogat bland Nya testamentets skrifter. Eftersom Paulus hälsar till Apfia och en person vid namn Arkippus i det här brevet har man antagit att Apfia och Filemon var gifta och att Arkippus var deras son.

  Apfia stenades till döds under den romerske kejsaren Neros regeringstid tillsammans med Filemon, Arkippus och familjens slav Onesimus.

  I den grekiska kyrkan högtidlighålls Apfias minne den 22 november.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare i AlltOmBibeln.

  Copyright © Allt om bibeln