Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

Introduktion

Den kristna kyrkan av i dag, i alla dess olika former, har inte många likheter med den lilla förföljda grupp Jesustroende judar som för snart tvåtusen år sedan väntade i Jerusalem på att Messias skulle komma. "Kristendomens historia" redovisar den kristna församlingens utveckling till det som är dagens kristenhet.

Under seklernas lopp har naturligtvis otaliga händelser inträffat som format kristenheten och dess tro. För att en kronologi av detta slag ska bli överskådlig måste ett ganska strikt urval göras, vilket innebär att endast de viktigaste skeendena har kunnat tas med.

Oftast råder det ingen tvekan om när och var olika händelser ägt rum, men i ett antal fall förekommer skiljaktiga uppgifter. I sådana fall har jag valt att använda de uppgifter som förekommer i den viktigaste litteraturen, som är mest accepterade, mest samstämmiga och därmed också mest sannolika.

Alternativet skulle ha varit att utelämna de händelser som inte gått att datera med absolut säkerhet, men det skulle ha omintetgjort det som är huvudsyftet med kronologin, nämligen att försöka ge en överskådlig totalbild av kristendomens historia och utveckling under två millennier.

Jag vill slutligen understryka att även om materialet har genomgått upprepade granskningar och jämförelser av data för att undvika att samma händelse förekommer under flera årtal, går det inte att utesluta att det har smugit sig in felskrivningar.

Nedanstående källförteckning innehåller den litteratur som jag använt vid sammanställningen av "Kristendomens kronologi".

Thor-Leif Strindberg, red

Källor

Aland, Kurt: "History of Christianity" (Fortress Press, 1985)
Beskow, Per: "Den kristna kyrkan : från apostlarna till renässansen" (Nator och Kultur, 1995)
Brown, Peter R L: "The Rise of Western Christendom" (Blackwell, 2002)
"Catholic Encyclopedia" (1913)
Chadwick, Henry: "Den tidiga kyrkans historia" (Nya Doxa, 1998)
Christensen-Göransson: "Kyrkohistoria 1-3" (Svenska Bokförlaget, 1969)
"Christian History Institute" (chi.gospelcom.net)
Dickens, A.G: "The English Reformation" (Schocken Books, 1976)
Diverse förf: "Sveriges kyrkohistoria" (Verbum, 1998-2003)
Dowley, Tim: "Kristendomens rötter" (EFS, 1981)
Ekström, Sören: "Svenska kyrkan i utveckling: historia, identitet, verksamhet och organisation" (Verbum, 1999)
Eusebios: "Kyrkohistoria" (Artos, 1995)
Gustavsson, Berndt: "Svensk kyrkohistoria"
Hammerich, Frederik: "Kyrkohistoria" (Hjalmar Linnströms förlag, 1878)
Herrin, Judith: "The Formation of Christendom" (Princeton University Press, 1987)
Hill, Jonathan: "The History of Christianity" (Zondervan, 2006)
Holmes, J. Derek och Bickers, Bernard W: "Katolska kyrkans historia" (Veritas förlag, 2006)
Holmquist, Hjalmar: "Kyrkohistoria" (Svenska Bokförlagen, 1945)
Hällzon, Stig: "Ett förvandlat Sverige: Om 1800-talets folkväckelse" (Relevant media, 2002)
Klasson, Christofer: "Ortodoxa kyrkan" (A&W, 1973)
Kroon-Rodhe: "Kyrkohistoria" (Norstedts, 1952)
Latourette, Kenneth S: "A History of Christianity" (Harper & Row, 1975)
Lindberg, Alf: "Från Urkristendom till Katolsk kyrka" (Pingstskolornas skriftserie, 1980)
Lindin, D Fr: "Bilder ur kyrkans historia" (P A Norstedt & Söners Förlag, 1936)
Martling, C H: "Fädernas kyrka och folkets - Svenska kyrkan i kyrkovetenskapligt perspektiv" (Verbum 1992)
"New Catholic Encyclopedia" (Gale, 2003)
"Nordisk teologisk uppslagsbok" (Gleerups, 1952-1957)
Ohlmarks, Åke: "Svenskarnas religion: från istiden till våra dagar" (Verbum, 1974)
Parry, Ken: "The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity" (Blackwell Publishers, 1999)
Petrén, E: "Kyrka och makt - Bilder ur svensk kyrkohistoria" (Signum 1990)
Renwick-Harman: "The Story of the Church" (Inter Varsity Press, 1985)
Tergel, Alf: "De kristna : illustrerad handbok i kyrkans historia" (1980)
Thomas, Perry: "Exploring Church History" (World Publishing, 2005)
Ware, Kallistos: "Den ortodoxa kyrkan" (Artos, 1999)
Wegener, Günther S: "Kyrkan lever : Den kristna församlingen genom två årtusenden" (1963)
Yeor, Bat: "The Decline of Eastern Christianity under Islam" (Farleigh Dickinson University Press, 1996)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...