Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

UPPLYSNINGENS TID

1700-talet

Upplysningtidens författare ifrågasätter kristendomen. Nya tankar - som exempelvis deismen och rationalismen - vinner popularitet.
     Katolikerna förtrycks i England. Judarna förtrycks överallt. I Amerika orsakar slaverifrågan splittring bland de kristna församlingarna. I England uppstår en landsomfattande väckelse som leder till grundandet av den metodistiska rörelsen. • 1703
  Karl XII:s Bibel
  I Sverige ges "Karl XII:s Bibel" ut. Översättningen är i stort sett densamma som i 1541 års Bibel.

 • 1706 Den irländske prästen Francis Makemie grundar den första presbyterianska kyrkan i Amerika. I Moskva i Ryssland grundas en anglikansk församling. I Kongo avrättas Beatrice Kimpa Vita, kallad Kongos Jeanne d'Arc, som straff för att hon predikat en kristendom med inslag av kongolesiska religiösa föreställningar.

 • 1707 Utgivandet av Isaac Watt's "Psalmer och andliga sånger" markerar en ny utveckling inom den typ av sånger som sjungs i kyrkorna.

 • 1712
  Francis Makemie
  Den första offentliga synagogan invigs i Berlin. I) Amerika har kväkaren William Penn blivit alltmer besviken över intoleransen och de interna konflikterna i Pennsylvania, den koloni han grundat, varför han överlämnar den till engelska kronan.

 • 1716 Undervisning i den kristna läran förbjuds i Kina.

 • 1717
  Tsar Peter den Store
  Efter att ha åtnjutit religiös tolerans sedan 1573 inför Polen lagar som förtrycker icke-katolska minoriteter.
  - I Sverige publiceras den pietistiska sångsamlingen "Mose och Lamsens visor".

 • 1719 Jesuiter tvingas lämna Ryssland.

 • 1721 I Ryssland avskaffar Peter den store patriarkatet i Moskva och utser den Heliga synoden att leda den ryska ortodoxa kyrkan. Det blir tillåtet med äktenskap mellan personer av olika tro, men bara förutsatt att den ortodoxa parten förblir i sin tro och att alla barnen uppfostras ortodoxt.

 • 1722 Vid en synod i Konstantinopel tar den ortodoxa kyrkan avstånd från läran om skärselden "då Skriften ingenstans talar om någon sådan".
  - Ättlingar till de "böhmiska bröderna" upprättar kolonin Herrnhut nära Dresden.

 • 1723 England tillåter judar att avlägga ed utan orden "på en kristens sanna tro". I Ryssland flyttar den anglikanska församlingen från Moskva till S:t Petersburg.

 • 1724 Kejsaren av Kina, Yongzheng, förbjuder kristendomen.

 • 1726 I Sverige införs "Konventikelplakatet", en kunglig förordning som förbjuder och straffbelägger alla enskilda religiösa sammankomster (konventiklar) där ingen vigd präst är närvarande, införs. Undantaget är husandakter, bön och undervisning inom hushållet.
  - Pietismen stämplas som samhällsfarlig.

 • 1727 Väckelse i tyska Herrnhut ger upphov till det protestantiska samfundet Böhmiska bröderna som blir en förelöpare till moderna protestantiska missionsrörelser. Greve Nicolaus von Zinzendorf i tyska Herrnhut startar en bönekedja. Det uppges att minst en person i samhället ber varje minut dygnet om - och detta fortsätter i mer än 100 år.

 • 1729 John och Charles Wesley arrangerar bibelmöten varje söndag och grundar metodiströrelsen.
  - Den brittiske teologen William Law ger ut boken "En innerlig maning".

 • 1730 Den brittiske juristen Matthew Tindal, en av de mest betydande företrädarna för deismen, publicerar "Christianity as old as the Creation".
  - Den herrnhutiska väckelsen börjar sprida sig som en fromhetsriktning inom den lutherska kyrkan i Sverige (fastän den är förbjuden i lag).

 • 1731
  Jonathan Edwards
  Protestanter drivs ut ur Salzburg.

 • 1733 Polen inför ytterligare lagar som innebär förföljelse av icke-katolska minoritetsgrupper.

 • 1734 Den stora väckelsen i Amerika börjar genom teologen och predikanten Jonathan Edwards förkunnelse om synd och omvändelse, förtappelse och frälsning. Många blir troende eller återvänder till en innerlig personlig tro på Gud.

 • 1735
  Påven Clemens XII
  I Sverige införs en förordning som innebär att man kan bestraffas om man har en religiös tro som avviker från den statligt godkända.

 • 1738 Den anglikanske prästen John Wesley seglar till Amerika för att missionera bland indianerna. Under sina två år i Amerika får han nära kontakt med herrnhutiska immigranter.
  - John Wesleys bror Charles får en omvändelseupplevelse som ger honom visshet om att han fått syndaförlåtelse genom Kristus. Han börjar verka som predikant i hela Storbritannien och förkunnar att frälsningen bara kan fås genom Guds nåd. Resultatet blir en landsomfattande väckelse med friluftsmöten, karismatiska fenomen och engagemang för de fattiga.
  Charles Wesley
  De flesta anglikaner motsätter sig väckelsen. De omvända möts i grupper som så småningom utvecklas till ett separat trossamfund, Metodistkyrkan - något som aldrig varit Wesleys avsikt.
  - Frimureriet fördöms av påven Clemens XII sedan det avslöjats att ett dominerande mål för frimurarna är att underminera kyrkan. Katoliker hotas med uteslutning om de blir frimurare.
  - I Ryssland döms en jude för att ha fått en marinofficer att övergå till judendomen. Båda bränns på bål.

 • 1739
  George Whitefield
  Charles Wesley skriver hymnen "O, For a Thousand Tongues" till minne av sin omvändelse på dagen ett år tidigare.

 • 1740 George Whitefield anländer till Amerika och ansluter sig till Jonathan Edwards. Han reser 13 gånger mellan England och Amerika och når cirka 80 procent av kolonisterna med evangeliet.

 • 1741 George Friedrich Händel komponerar "Messias".

 • 1742 Judeförföljelser inleds i Ryssland. Judarna landsförvisas.
  - Påven Benedictus XIV stadfäster fördömandet av de kinesiska riterna.

 • 1743 I Sverige kommer den herrnhutiska sångboken "Sions sånger" ut.

 • 1748 Slavskeppskaptenen John Newton omvänder sig till den kristna tron under ett våldsamt oväder till havs. Han blir slutligen anglikansk präst och skriver även den berömda hymnen "Amazing Grace".

 • 1750 Kristendomen når Australien. Jesuiter landsförvisas från Paraguay.

 • 1754 Metodistiska missionärer anländer till Antigua och börjar förkunna evangeliet för västindiska slavar.

 • 1755 De anti-romerska känslorna har blivit starka i Mellanöstern. Patriarkerna i konstantinopel, Alexandria och Jerusalem förklarar det romersk-katolska dopet ogiltigt och kräver att de som omvänder sig från den romersk-katolska tron ska döpas på nytt.

 • 1758 Jesuiternas egendomar i Portugal beslagtas ochledaerna avrättas som kättare. Runtom i Europa börjar man utsätta jesuiterna för förföljelse.
  - Jordbävningen i Lissabon får många att ifrågasätta Guds godhet.

 • 1764 Voltaire publicerar "Dictionnaire philosophique".

 • 1767 Jesuiter förvisas från Spanien, Parma och Sicilien.

 • 1768 Massaker på judar under upplopp i det ryskockuperade Polen.

 • 1771 Francis Asbury landstiger i amerikanska Philadelphia, ditsänd från England för att ta hand om de cirka 600 metodisterna i Amerika.

 • 1773 En brittisk forskningsresande i Abessinien (Etiopien) upptäcker att den gamla hebreiska skriften "Henoks bok", som man i Europa trott vara förlorad, i själva verket har bevarats som kanonisk helig skrift av den kristna kyrkan i öst.
  - Påven Clemens XIV upphäver jesuitorden.
  - Den första självständiga svarta baptistkyrkan grundas i Silver Bluff, South Carolina i USA.
  - Sveriges kung Gustav III tillsätter en bibelkommission med 20 medlemmar, däribland Carl von Linné.

 • 1776 Amerikanska revolutionen börjar och pågår i fem år.
  - Kungen av Polen förbjuder avrättningar för trolldom och häxeri.
  - Den tysk-judiske sigillgravören Aaron Isaac grundar den första judiska församlingen i Sverige med personligt tillstånd av kung Gustav III.

 • 1777 Kristendomen införs i Korea.

 • 1778 Ett arbete om "Jesu och hans lärjungars syften" av Hermann Samuel Reimarus väcker stor uppståndelse och kastar tvivel över Nya testamentets äkthet.
  - I Sverige utkommer den herrnhutiska sångboken "Sions nya sånger".

 • 1779
  Robert Raikes
  Aitolern Kosmas avrättas av de turkiska myndigheterna. Under turkiskt styre har det kulturella och religiösa livet i Grekland dött ut. Kosmas har rest runt i Grekland och predikat evangeliet. Eftersom han betraktat den ortodoxa tron och det grekiska språket som oupplösligt sammanbundna har han även grundat många grekiska skolor.
  - John Newton skriver sången "Amazing Grace".
  - Den svenska riksdagen beslutar - av nationalekonomiska skäl - att underlätta utlänningars religionsutövning.

 • 1780 Tidningsmannen Robert Raikes startar söndagsskolor för att nå fattiga och outbildade barn i England. Det utvecklas snabbt till en internationell rörelse.

 • 1781 Religionsfrihet införs i Sverige. Det blir möjligt för judar att invandra till Sverige och utländska katoliker tillåts bilda församlingar, ha egna kyrkor, fira gudstjänst offentligt och uppfostra sina barn till katoliker. De tillåts däremot inte inneha statliga tjänster - och svenskar är förbjudna att övergå till katolska kyrkan och bevista den katolska mässan.

 • 1782
  John Wesley
  Första samlingen med ökenfädernas andliga vägledning, "Filokalia", ges ut.
  - Judar tillåts bosätta sig och bygga synagogor i vissa större svenska städer, men de får inte köpa mark.

 • 1783 Påven utnämner en apostolisk vikarie som ledare för katolikerna i Sverige. En katolsk kyrka inrättas i Stockholm.

 • 1784 I Baltimore, USA, grundas metodistkyrkan av ledare som utnämnts av John Wesley, som själv förblev anglikansk präst. Den organiseras som en biskopskyrka med många drag från den anglikanska kyrkan beträffande både lära och uppbyggnad.

 • 1787 William Wilberforce inleder kampen för att avskaffa slaveriet i Amerika.

 • 1789 Franska revolutionen börjar. Katolska kyrkan förföljs svårt. Många präster och nunnor dödas. Revolutionärerna upphäver kyrkans traditioner och etablerar för en kort tid Förnuftets gudinna.
  - I Amerika grundas den protestantiska episkopala kyrkan som en självständig gren av den anglikanska kyrkan.

 • 1790 John Carroll blir den förste katolske biskopen i USA. Den katolska kyrkan växer snabbt, huvudsakligen genom invandringen.
  - Den franska nationalförsamlingen förstatligar kyrkans mark. Kyrkan blir ett statligt departement och prästerskapet blir statstjänstemän.
  - I Korea inleds förföljelser avv de kristna.

 • 1792
  William Carey
  Danmark blir det första europeiska landet som förbjuder slavhandel i landets kolonier i Västindien. Däremot är det fortfarande tillåtet att äga slavar.
  - Kolonister från Nordamerika anländer till Sierra Leone och upprättar en ny kristen koloni där.
  - Den franska nationalförsamlingen försöker ersätta katolicismen med deism.

 • 1793 William Carey reser som missionär till Indien.

 • 1794 Ryska missionärer anländer till Kodiakön i Alaska och introducerar den ortodoxa kristendomen i Nordamerika.
  - Den ryska kejsarinnan Katarina befaller att judar ska betala dubbelt så mycket i skatt som kristna i samma samhällsklass.
  - Richard Brothers bok "En uppenbarad kunskap om profetiorna och tiderna" publiceras. Brothers förklarar att världen ska förstöras år 1795. Han påstår sig vara ättling till kung David och hävdar att judarna ska återvända till Palestina år 1798 med honom själv som regent. Brothers slutar sina dagar inspärrad på sinnessjukhus.

 • 1795 Slaverifrågan orsakar splittring mellan de amerikanska kyrkorna.

 • 1796 London Missionary Society skickar de första missionärerna till Tahiti.

 • 1797 Metodistkyrkan blir ett trossamfund i England.

 • 1799 William Carey anländer till Serampore i Indien där han tillsammans med Joshua Marshman och William Ward utgör "Seramporetrion", vars verksamhet leder till grundandet av Seramporeuniversitetet och bibelöversättningar till bl a bengali och sanskrit.

 • 1800 Kristendomen når Nya Zeeland. • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...