Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

IKONOKLASMENS TID

700-talet

De östromerska biskoparna fördömer tillbedjan av helgonbilder i kyrkorna, medan påven stöder det. Kristna missionärer når Kina.
     Den romerska kyrkans politiska makt växer, särskilt i Tyskland, där invånarna tvingas "bli kristna" under dödshot. Frankerna invaderar Italien och skänker mark till kyrkan som upprättar påvestaterna. Påven kröner den frankiske kungen Karl den store till "Helig romersk kejsare" över en stor del av Europa.
     Nordborna får kontakt med den romersk-katolska kristendomen genom vikingarnas expeditioner och genom trälar som man för med sig tillbaka hit. Det händer också att vikingar låter sig döpas till den nya läran.
     Araberna erövrar södra Spanien men hejdas av frankiska styrkor och kommer inte längre upp i Europa. • 711 Islam har spridit sig från Indien till Nordafrika. Hela Nordafrika är under muslimsk kontroll. Muslimska araber börjar nu att med hjälp av judarna erövra södra Spanien från visigoterna. Araberna erövrar även den indiska provinsen Sind och inleder en belägring av Konstantinopel.

 • 716
  Påve Gregorius II
  Påven Gregorius II sänder den anglosaxiske benediktinermunken Bonifacius att sprida evangeliet till Friesland.

 • 718 Den bysantinske (östromerske) kejsaren Leo III (Leo Isauriern) bryter den muslimska belägringen av Konstantinopel.

 • 719 Den anglosaxiske missionären Winfred kallas av påven till Rom. Han får namnet Bonifacius och skickas iväg för att sprida den romerska kristna läran i Tyskland.

 • 720 Den anglosaxiske munken och teologen "Den vördnadsvärde Bede" översätter Johannes evangelium till engelska.
  - Muslimerna intar Spanien.

 • 722 Bonifacius, "Tysklands apostel", missionerar i östra Tyskland.
  - Judendomen förbjuds i hela den östromerske kejsaren Leo III:s rike och judar tvångsdöps. Somliga bränns till döds i sina synagogor.

 • 725
  Kejsare Leo III
  Den bysantinske kejsaren Leo III befaller att alla bilder av Jesus och helgon i kristna kyrkor ska förstöras eftersom Gud endast är ande. Därmed inleds den "ikonoklastiska kontroversen", "bildstriden" - en kampanj mot ikondyrkan - som varar flera decennier framåt. Johannes Damaskenos (Johannes av Damaskus), den siste store kyrkofadern i östkyrkan, försvarar bruket av ikoner genom att påtala skillnaden mellan vördnad och dyrkan.

 • 730 Påven Gregorius II i Rom fördömer och bannlyser den östromerske kejsaren Leo III för hans motstånd mot ikoner och annan kyrkokonst.

 • 731 Den lärde anglosaxiske benedictinermunken Beda Venerabiles, "Den vördnadsvärde Bede", skriver "Englands kyrkas och folks historia" på latin i sitt kloster i Jarrow.

 • 732
  Slaget vid Tours
  Det muslimska försöket att tränga vidare upp i Europa hejdas av frankerna under Karl Martell i slaget vid Tours.
  - Påven Gregorius II utnämner missionären Bonifacius till ärkebiskop av Mainz och befaller honom att förbjuda de nyomvända att äta hästkött, i ett försök att skilja dem från de hedniska vandalerna som äter hästkött vid sina religiösa ceremonier.

 • 735 Den engelske kyrkofadern Beda Venerabiles dör.

 • 737 "Kristna" styrkor drar in i Egypten för att skydda Alexandrias patriark mot muslimerna.

 • 739 Munken och missionären Willibrord ("Frisiens apostel"), som reste runt i nordvästra Europa och i hög grad bidrog till kristendomens utbredning i Tyskland och Skandinavien, avlider.

 • 741 Konstantinos V blir Bysans kejsare efter Leon III:s död och under hans tid får bildstormen ny fart.

 • 744 Bonifacius grundar biskopsstift i Passau, Ratisbon och Salzburg. Han grundar också klostret Fulda i Tyskland.

 • 745 Pesten drabbar Mindre Asien och ungefär en tredjedel av befolkningen dör.

 • 747 Ett kyrkomöte i Tyskland förbjuder präster att bära vapen, jaga, gå omkring med jakthundar och inneha falkar.

 • 751 Bonifacius smörjer Pippin den Lille (Pippin III) till gudomligt sanktionerad kung, och därmed förenas den frankiska monarkin och påvedömet.

 • 754 Bonifacius mördas av hedningar.
  - Påven Stefanus II kröner Pippin III till frankernas kung i S:t Denis och förklarar den frankiska dynastin helig. Frankerriket kallas i fortsättningen för "det heliga romerska riket".
  - De bysantinska biskoparna stöder Leo III:s förbud mot konst i kyrkorna.

 • 756 Pippin III besegrar lombarderna, intar Ravenna och skänker de erövrade områdena till påven. Därmed grundas påvestaten med Rom som centrum.

 • 764
  Kinesisk stele med text om kristen mission
  Biskop Felix av Cordoba kritiserar kristna som vill fira de bibliska fasteperioderna.

 • 768 Pippins son, Carolus Magnus (Karl den store), efterträder sin far som frankisk kung och blir en av den medeltida historiens viktigaste europeiska härskare.

 • 769 Vid konciliet i Lateranen i Rom beslutar kardinalerna att endast kardinaler kan väljas till påvar.
  - Kungen av Bayern grundar ett kloster i Innichen "för att leda de slaviska folken [främst kroaterna] till sanningen".

 • 775 Det östliga patriarkatet flyttar från Seleukia vid Tigris till Bagdad.

 • 777
  Johannes Damaskenos
  Frankiska trupper besegrar sachsarna och tvingar dessa att ansluta sig till den kristna kyrkan.

 • 780 Bildstormen avslutas och det blir åter tillåtet med bilder i kyrkorna.

 • 781 Kinesiska kristna reser en minnessten med inristningar (stelen i Xian) som beskriver kristendomens tidigaste historia i Kina och tillståndet inom kyrkan där. Nestorianer grundar kloster i Kina.

 • 786 Ett kyrkomöte i England förbjuder användande av dryckeshorn som nattvardskalk.

 • 787
  Klosterruiner i Lindisfarne
  Det sjunde ekumeniska kyrkomötet (det andra som hålls i Nicaea) stödjer Johannes Damaskenos genom att fördöma bildstormen och godkänna vördnad men inte dyrkan av statyer och målningar i kyrkobyggnaderna. Detta är det sista ekumeniska kyrkomötet som accepteras som auktoritativt av både romersk-katolska och öst-ortodoxa kyrkor.
  - Den engelska kusten utsätts för den första vikingaräden.

 • 793 De första vikingarna anländer till den skotska ön Lindisfarne, plundrar klostret och dödar många av munkarna.

 • 800
  Karl den store kröns av påven Leo III
  På juldagen kröns Karl den store till det "heliga romerska rikets kejsare" av påven Leo III i Sankt Peterskyrkan i Rom. Denna kröning markerar Romarrikets återuppståndelse och början på en ny relation mellan kyrka och stat, där kejsarens makt är beroende av påvens andliga välsignelse. • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...