Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

DEN ÖSTEUROPEISKA MISSIONENS TID

900-talet

Hela Europa har anslutits till den romersk-katolska kyrkan, som fortfarande lider av svår korruption. Påvarna tillsätts ofta av stridande furstar och efterträder varandra i snabb följd. De flesta slutar sin karriär genom att avsättas, fängslas eller mördas. Kyrkan företer inte längre några likheter med den skara troende som tusen år tidigare samlats i Jerusalem för att invänta Messias återkomst och upprättandet av Guds rike.
     Otto den Store återupplivar Karl den Stores dröm om ett heligt romerskt rike.
     I nordvästra Europa kämpar keltiska munkar för att skydda de kristna skrifterna undan härjande nordmän.
     Den masoretiska texten till den hebreiska Bibeln färdigställs. • 901
  Påve Sergius III
  Påven Benedictus IV väljer kung Ludvig av Italien till kejsare av det heliga romerska riket.

 • 902 Muslimska araber tar kontrollen över Sicilien.

 • 904 Sergius III väljs till påve tack vare en mäktig romersk adelsdam. Han är den förste i en rad påvar som utses av den romerska aristokratin. Han inleder en period av påvedömet som är fylld av våld och korruption.

 • 905 Muslimer förstör biblioteket vid klostret i Novalesa. Mer än 6500 böcker går förlorade. Kung Alfonso III av León inleder återerövringen av Spanien från muslimerna.

 • 906
  Munkar i klostret i Novalesa
  På juldagen slår patriarken av Konstantinopel, Nikolas Mysticus, igen porten till kyrkan S:t Sofia framför ansiktet på kejsaren Leo VI som protest mot att kejsaren gift sig för fjärde gången.

 • 909 Benediktinerklostret i Cluny i Frankrike grundas av hertig Vilhelm av Akvitanien, som donerar jorden, och munken Berno, som blir klostrets förste abbot. Det blir snart ett av de rikaste och mäktigaste klostren i Europa, och det kommer att förnya klosterväsendet och kyrkan i stort.
  Innergård i klostret i Cluny
  De två viktigaste förändringarna är att klostret lyder direkt under påven samt att man uppför "dotter-kloster" som i sin tur lyder under klostret i Cluny. Mer än tusen kloster av detta slag grundas i Västeuropa. Fromheten och det asketiska livet i Cluny attraherar män från hela Europa. Några munkar blir ärkebiskopar och biskopar, och några blir till och med påvar.

 • 912 Normanderna ansluter sig till den romersk-katolska kyrkan.

 • 925 På begäran av påven förbjuder ett kyrkomöte i Dalmatien bruket av slaviska språk i de kyrkliga ceremonierna, utom där det är nödvändigt därför att ingen präst talar latin.

 • 930 Ärkebiskop Unni besöker svenska Birka där det inte längre finns några spår av kristen verksamhet.

 • 933
  Tsar Peter av Bulgarien
  Tsar Peter av Bulgarien får ett brev från patriarken av Konstantinopel med råd om hur man ska hantera sekten "bogomilerna".

 • 936 Otto den Store kröns i Aachen av ärkebiskopen av Mainz. Han får Karl den Stores svärd och spira, samt "den Heliga lansen" som sägs ha varit den lans som stacks i den korsfäste Jesu sida.

 • 940 Bogomilerna, ett bulgariskt kristet utbrytarsamfund, klassas som kättare av den ortodoxa kyrkan, men deras tankar sprids västerut.

 • 948 Magyarernas (ungrarnas) ledare ansluter sig till den romerska kyrkan.

 • 950
  Otto den Store
  Kristendomen når Ryssland.

 • 957 Olga, änkan efter furst Igor av Kiev, reser till Konstantinopel och patriarken döper henne till den ortodoxa kristendomen. När hon återvänt till Kiev bygger hon en kyrka tillägnad den Heliga Visdomen (Sofia).

 • 962 Den tysk-romerske kejsaren Otto den store kröns till kejsare av Rom av påven Johannes XII och därmed återuppstår det Heliga romerska riket än en gång.

 • 963
  Påven Johannes XII
  Påven Johannes XII blir ihjälslagen av en man som hittat påven i sin hustrus säng. Det utbryter strider om påvestolen och tre påvekandidater gör anspråk på ämbetet.

 • 965 Harald Blåtand inför den romersk-katolska kristendomen i Danmark.

 • 966 Furst Mieszko I av Polen låter döpa sig.

 • 969 Athanasios av Trebizond grundar det Stora klostret på berget Athos i Grekland.

 • 980 Symeon (senare kallad "den nye teologen") blir abbot i S:t Mamas kloster nära Konstantinopel. han betonar vikten av att sträva efter att se Det gudomliga ljuset genom bön.

 • 988 Den ryske storfursten Vladimir I låter döpa sig efter att ha granskat åtskilliga religioner och valt den ortodoxa kristendomen för att ena och vägleda det ryska folket. Han ger order om att hans folk ska döpas till den ortodoxa kristna tron och övervakar personligen dopet av majoriteten av befolkningen i Kiev, huvudstaden i hans rike. Därmed inleds ryssarnas anslutning till den grekisk-ortodoxa kyrkan.

 • 993 Den romersk-katolska kyrkan börjar kanonisera helgon officiellt. Den förste som förklaras som helgon är biskop Ulrich av Augsburg.

 • 995
  Olaf Tryggvason (Olaf I)
  Olaf Tryggvason blir kung av Norge. Med hjälp av engelska munkar inför han katolicismen i Norge. Samma år skickar han den tyske biskopen Thangbrand till Island för att omvända invånarna. Kung Olaf I påskyndar deras "omvändelse" genom att hota att döda eller lemlästa flera islänningar som han höll som gisslan i Norge. Han seglar också till Orkney och tvingar den nordskotske lorden Sigurd att ansluta sig till den romersk-katolska kyrkan.

 • 996 Kalif al-Hakim förföljer de koptisktalande kristna i Egypten och tvingar människor att ansluta sig till islam.

 • 998 De flesta slaverna på Balkan har omvänts till kristendomen genom de ortodoxa missionärenas insatser.

 • 999 Många europeer i både väst och öst fruktar jordens undergång och den yttersta domen när millennieskiftet närmar sig. Många skänker stora rikedomar till kyrkan för att vara på den säkra sidan på domedagen.
  - Den tyske kejsaren Otto III utnämner Gerbert d'Aurillac till påve. Han blir den förste franske påven och antar namnet Sylvester II.
  - Kristenheten i västra Nordafrika raderas praktiskt taget ut av islam.

 • 1000 Leif Eriksson, som något år senare som förste europé når den amerikanska kontinenten, återvänder hem till Grönland efter att ha vistats i Norge där han anslutit sig till den katolska kyrkan. Den norske kungen Olaf Tryggvason har sänt med honom präster som inför den romersk-katolska kristendomen på Grönland.
  - Kristendomen når Nubien i nordöstra Afrika. • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...