Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

PESTENS TID

1300-talet

Påvedömet börjar förlora sin politiska makt och blir så impopulärt att påvarna tar sin tillflykt till franska Avignon och vistas där större delen av seklet. Så inleds den stora schismen med flera konkurrerande påvar.
     Samtidigt drabbas Europa av digerdöden och 25 miljoner människor, en fjärdedel av befolkningen, dör. Judarna förföljs och drivs ut ur England, Frankrike och Spanien.
     John Wycliffe och Jan Hus är de första berömda oliktänkarna. John Wycliffe är katolsk präst men protesterar mot mycket av vad kyrkan lär. Jan Hus går ännu längre - han angriper prästerskapets synder - och bränns på bål. • 1301
  Bonifacius VIII
  Den muslimske guvernören av Egypten ger order om att alla kyrkor ska stängas.

 • 1302 Påven Bonifatius VIII utfärdar bullan "Unum Sanctum" som förklarar att det endast finns "en helig allmännelig och apostolisk kyrka", och utanför den finns det "varken frälsning eller syndaförlåtelse". Den betonar också påvens ställning som kyrkans överhuvud och förklarar att den andliga makten står över den världsliga samt att underkastelse under påven är nödvändig för att vinna frälsning. I denna bulla kommer också dogmen om påvens ofelbarhet till uttryck för första gången.
  Philippe IV av Frankrike
  Genom sitt anspråk på överhöghet kommer han i konflikt med den franske kungen Filip IV som låter kidnappa honom.
  - Franciskanermunkar är verksamma i det mongoliska imperiet.

 • 1303 Påven Bonifatius fritas men avlider någon månad senare.
  - Den tyske teologen, filosofen och mystikern Johannes Eckehart ("Mäster Eckhart") lär att Guds natur endast går att lära känna genom den inre kunskap om sitt eget väsen som Gud har placerat i varje människas själ.

 • 1305
  Johannes Eckhart
  Den franske ärkebiskopen av Bordeaux väljs till påve Clemens V. Han flyttar dock inte till Rom utan till Avignon i Frankrike. Därmed når Frankrikes inflytande över påvedömet sin höjdpunkt.

 • 1306 Den franske kungen Filip IV befaller att alla judar ska drivas ut ur Frankrike. Judarna utvisas och deras egendom konfiskeras.

 • 1307 Filip IV anklagar tempelriddarna för kätteri (avgudadyrkan, homosexualitet etc) för att kunna konfiskera Tempelherreordens egendomar.
  Dante Alighieri
  - Dante Alighieri ger ut "Divina Commedia" (Den gudomliga komedin) och populariserar en alltigenom obiblisk syn på begreppet "helvetet".

 • 1308 Peter, den ortodoxe metropoliten ("huvudstadsbiskopen") av Ryssland, beslutar att bosätta sig i den lilla staden Moskva.
  - Biskopen av Strasbourg, John av Dirpheim, anklagar judarna i Sutzmatt och Rufach för att ha vanhelgat nattvarden. De bränns levande.

 • 1309 Den katolska kyrkan splittras och påvedömets sjuttioåriga "babyloniska fångenskap" tar sin början då påve Clemens V på den franske kungen Filip IV:s begäran flyttar påvens residens och administration till Avignon. Därmed finns det en påve i Rom och en i Avignon. Detta gör att den världsliga makten kan stärka sin ställning.
  Påven Clement V
  - Tyska orden flyttar sitt huvudsäte från Venedig till Preussen och upprättar en teokratisk stat.
  - Johanniterorden erövrar ön Rhodos och flyttar sitt huvudsäte dit.

 • 1310 Femtiofyra tempelriddare bränns på bål i Frankrike, anklagade för kätteri.

 • 1312 Påve Clemens V upplöser Tempelherreorden sedan tempelriddarna befunnits skyldiga till kätteri. Tempelherreordens egendomar i västra Europa, Cypern och Grekland överförs till Johanniterorden. Mängder av riddare döms till döden av den kyrkliga domstolen, inkvisitionen.

 • 1314
  Jacques de Molay
  Jacques de Molay, tempelriddarnas stormästare, och 39 andra tempelriddare bränns på bål som kättare.

 • 1320 Påven Johannes XXII ger inkvisitionen rätt att börja förfölja dem som utövar trolldom och häxkonster.
  - Under Herdarnas korståg marscherar 40 000 herdar och bönder från Agen till Toulouse och dödar alla judar som vägrar låta sig döpas. I Verdun flyr 500 judar till ett torn. När de belägras begår de självmord. 120 judiska samhällen i södra Frankrike och norra Spanien raderas ut.

 • 1321
  Påven Johannes XXII
  Dominikanermunken Jordanus beger sig som missionär till Indien.
  - Franciskanermunken Marsilio da Padova blir bannlyst för att han förespråkat demokrati i kyrkan. Franciskanermunken William av Occam blir bannlyst för att han predikat att kyrkan inte borde äga någon fast egendom.
  - Muslimska myndigheter i Egypten förstör 60 kyrkor och många kloster.

 • 1323 Påven Johannes XXII fördömer doktrinen om apostolisk fattigdom som villolära.

 • 1324 Franciskanermunken Marsilio da Padova publicerar "Fredens försvarare" där han hävdar att kyrkan inte har någon makt över sekulära angelägenheter och att statens uppgift är att garantera fred.

 • 1327
  Marcilio da Padova
  Den tyske kejsaren Ludvig IV invaderar Italien.
  - De koptiska kristna i Egypten undgår förföljelse sedan den etiopiske kejsaren hotat att ingripa med våld för att skydda dem.

 • 1328 Tusentals judar mörds av "kristna" folkmassor i Estella sedan en munk hållit hetsande judefientliga predikningar.

 • 1333 Den bysantinske teologen Gregorios Palamas försvarar hesychasterna, som hävdar att man genom ständig inre bön - "Jesusbönen" - kan överbrygga klyftan mellan gudomligt och mänskligt, andligt och kroppsligt, och uppfyllas av gudomlig "energi". Hans teologi får stort inflytande på den ortodoxa kyrkan.

 • 1336
  Ludwig IV av Tyskland
  Massmord på judar i Tyskland.

 • 1338 Den bysantinske teologen Gregorios Palamas skriver "Triader till försvar för hesychasterna".
  - Riksrådet i Frankfurt förklarar att en tysk-romersk kejsare kan utses utan stöd av påven. Det innebär skilsmässa mellan påvedömet och det heliga romerska riket av tyska nationen.

 • 1339 Det hundraåriga kriget mellan England och Frankrike börjar.

 • 1340 Stefan Kotromanich, ban (furste) av Bosnien, ansluter sig till den romersk-katolska kyrkan och låter franciskanermunkar komma in i landet för att predika.

 • 1343 Påven Clemens VI utfärdar bullan "Unigenitus" som sanktionerar avlaten. Kortfattat innebär avlat att kyrkan på vissa villkor utlovar mildring eller befrielse från syndastraff i detta livet eller i skärselden för begångna synder. Genom att exempelvis skänka pengar till kyrkan kunde man erhålla avlatsbrev, en skriftlig försäkran om avlat.

 • 1344 I Sverige upplever Birgitta Birgersdotter kallelsen att vara "Kristi brud och språkrör". I drömmar och syner tycker hon sig samtala med Jesus och änglar. Hennes rykte sprider sig vida omkring.

 • 1346
  Magnus Eriksson
  Den svenske kungen Magnus Eriksson ger Birgitta Birgersdotter (sedermera "den heliga Birgitta") den kungliga egendomen Vadstena i syfte att grunda ett nunnekloster där.

 • 1347 Digerdöden (pesten) når Cypern från östra Asien och orsakar nedgång i klosterväsendet.

 • 1348 Pestens år i England. Judarna anklagas för att sprida pesten genom att förgifta brunnar och en våldsam förföljelse börjar. I Basel och Freiburg samlas judar ihop i byggnader som sedan sätts i brand. I Strasbourg hängs 2000 judar på den judiska kyrkogården.
  - I september utfärdar påven Clement VI en påvlig bulla som förklarar judarna oskyldiga till att ha orsakat pesten. Han uppmanar prästerskapet att skydda judarna, men pöbeln kan inte stoppas. Tusentals judar emigrerar till Polen och Ryssland.

 • 1349 En ny våg av judeförföljelser sveper över Tyskland. I Worms bränns 400 judar. I Oppenheim begick judarna självmord av fruktan för tortyr. Detsamma hände i Frankfurt. I augusti anklagas judar i Mainz för ett utbrott av pesten och 6000 judar bränns till döds. I Breslau dödas alla judar. I Erfurt slaktas 3000 judar. I december mördas 500 judar i Nürnberg, anklagade för att sprida pesten. De judiska samhällena i Augsburg, Wurzburg och München utplånas. De judar som inte flytt från Nürnberg bränns ihjäl. Judarna i Königsberg mördas.
  - Judarna drivs ut ur Burgsdorf i Schweiz och beordras lämna Zürich, anklagade för att ha orsakat pesten. I schweiziska Basel bränns 700 judar levande i sina hem.
  - Påve Clemens VI fördömer flagellanterna och många av dem avrättas, bland annat genom att brännas på bål.
  - Johannes av Rupecissa färdigställer sin "Liber secretum eventum" som förutspår att Kristus ska återvända för att besegra Antikrist och inleda Tusenårsriket år 1370. Han anser att Domedagen kommer att äga rum 1000 år senare, år 2370.
  - "Kristi brud", Birgitta (Birgersdotter) Gudmarsson, beger sig till Rom för att få sin klosterorden godkänd av påven.

 • 1350 Sergius av Radonezh grundar Heliga treenighetens kloster i Sergijev Posad, det nya centret för den ryska kristenheten.
  - Sverige drabbas av digerdöden. Böldpesten dödar 200 000 av Sveriges 500 000 invånare, nästan varannan människa.

 • 1351
  Svepeduken från Turin
  Pesten är över och har dödat en tredjedel av Europas befolkning. Skulden för sjukdomen läggs på påvedömet i Avignon, judarna eller människornas omoral.

 • 1355 Mer än tusen judar i spanska Toledo mördas av greve Henry av Trastamara.

 • 1357 Tidigaste verifierbara omnämnandet av svepeduken från Turin.

 • 1368 Yuandynastins fall innebär slutet för den kristna kyrkan i Kina.

 • 1370 Svenskan Birgitta Birgersdotter får påvens tillstånd för att grunda Den helige Frälsarens orden vilket leder till klosterbygge i Vadstena.
  - Judarna fördrivs från belgiska Bryssel.

 • 1373
  John Wycliffe
  Oxfordteologen John Wycliffe skriver boken "Civil Dominiom" där han förespråkar reformer i kyrkan.

 • 1376 Katarina av Siena ser en vision där påven Gregorius XI kallas att återföra påvedömet till Rom.

 • 1377 Påvarnas "babyloniska landsflykt" avslutas då påve Gregorius XI flyttar tillbaka påvedömet från Avignon till Rom.
  - John Wycliffe ställs inför rätta i S:t Paulskatedralen i London på grund av sin kritik av kyrkan vad det gäller försäljningen av avlatsbrev, helgondyrkan, vördandet av reliker, "tomheten" i vissa kyrkliga traditioner och prästernas lättja. Rättegången måste dock avbrytas då det blir upplopp i london till försvar för den populäre Wycliffe.

 • 1378
  Påven Urban VI
  Påven Gregorius XI dör och den romerska adeln väljer Bartolomeo Prignano till påve Urban VI. Hans kamp mot korruption får 13 kardinaler att bege sig tillbaka till Avignon och utse en motpåve, Robert de Geneve, som tar namnet Clemens VII och installerar sig i Avignon. Han erkänns av Frankrikes allierade (exempelvis Skottland) men inte av Frankrikes fiender (exempelvis England). Denna schism kommer att splittra den romersk-katolska kyrkan i fyra decennier framåt.
  - John Wycliffe predikar att kyrkan har fallit i synd, att den borde avstå från alla sina egendomar och att prästerskapet borde leva i fullkomlig fattigdom.

 • 1380
  Påven Clement VII
  John Wycliffe tar initiativet till den första kompletta översättningen av Bibeln till engelska.
  - Under ett decennium framåt pågår förföljelser under den turkiske erövraren Timur Lenk som nästan utplånar den östliga kyrkan.

 • 1382 Den engelske teologen John Wycliffes opposition mot traditionella kyrkliga doktriner leder till att han fördöms av synoden i London och blir avstängd från Oxforduniversitetet. Han utbildar lekmannapredikanter att sprida evangeliet. Senare kommer han att kallas "Reformationens morgonstjärna".

 • 1384 John Wycliffe dör, 64 år gammal, av stroke mitt under pågående mässa.
  - I svenska Vadstena står Birgittinordens huvudkloster färdigt.

 • 1385 Storhertig Jogaila av Litauen, Europas enda återstående hedniska land, ansluter sig till den romersk-katolska tron då landet förenas med Polen.

 • 1387 Paris universitet fördömer en dominikan som förnekar läran om jungfru Marias obefläckade avlelse och beordrar alla fakultetsmedlemmar att acceptera denna lära.
  - Den "stora schismen" mellan påvarna i Avignon och Rom inleds. Under trettio år framåt gör två eller tre personer samtidigt anspråk på att vara den katolska kyrkans överhuvud.

 • 1389
  Sultan Murad I
  Serberna besegras I Kosovo av de ottomanska turkarna under ledning av sultan Murad I.

 • 1391 Spanjorerna i Andalusien söker syndabockar för digerdöden och judarna får skulden. Förföljelserna sprids norrut och det judiska gettot i Barcelona bränns ner. Grovt räknat en tredjedel av de judar som bor i Spanien mördas som resultat av antijudiska predikningar. Ungefär lika många väljer att konvertera till den romersk-katolska läran för att undgå förföljelse. Även i kungariket Iberien i södra Kaukasus tvingas judar ansluta sig till kristendomen.
  - Sverige får sitt första helgon då Birgitta Birgersdotter helgonförklaras.

 • 1393 Turkarna utplånar det bulgariska riket och bogomilerna försvinner ur historien.

 • 1394
  Kung Charles VI av Frankrike
  Judarna drivs ut ur Frankrike på order av kung Charles VI.

 • 1396 John Wycliffes engelska översättning av Bibeln blir klar men förklaras irrlärig av kyrkan. "Vulgata" är den enda auktoriserade versionen.

 • 1398 Tjeckiska elever till John Wycliffe tar med sig hans tankar till den böhmiska huvudstaden Prag. Predikanten John Hus, som undervisar i teologi på Prags universitet, antar Wycliffes teorier för att stödja sin egen kritik av den kyrkliga extravagansen.
  - Den teologiska fakulteten vid universitetet i Paris förklarar att alla former av magi eller spådomar inbegriper någon sorts pakt med djävulen och alltså är kätteri som bör stoppas.
  - Med stöd av de båda påvarna (i Rom och Avignon) leder Sigismund I av Ungern ett korståg genom Donaudalen och plundrar och mördar på vägen. Vid Nicopolis besegras han av en turkisk armé.

 • 1399 I England införs dödsstraff för kätteri. I polska Posen bränns en rabbin och 13 äldste i det judiska samhället långsamt till döds, anklagade för att ha huggit en kniv i en nattvardsoblat och slängt den i en grop. • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...