Allt om Bibeln

KRISTENDOMENS HISTORIA

Introduktion - Bakgrunden
År 5 fvt-30 - År 31-100 - 100-talet - 200-talet - 300-talet - 400-talet - 500-talet - 600-talet - 700-talet - 800-talet - 900-talet - 1000-talet - 1100-talet - 1200-talet - 1300-talet - 1400 talet - 1500-talet - 1600-talet - 1700-talet - 1800-talet - 1900-talet - 2000-talet
Den svenska kyrkan år 700-idag

RELIGIONSKRIGENS TID

600-talet

Den romerska kyrkan växer i makt och prestige i Europa. Klyftan mellan de kristna kyrkorna i öst (med centrum i Konstantinopel) och väst (med centrum i Rom) ökar. Östkyrkan erkänner inte påvens överhöghet.
      Västkyrkan breder ut sig i Västeuropa medan östkyrkan sprider sig upp över Östeuropa. Orglar och kyrkklockor införs i kyrkorna.
      I Mellanöstern uppstår islam och arabiska muslimska styrkor erövrar Palestina, Syrien, Egypten, Karthago och Nordafrika. • 601
  Ärkebiskop Augustinus i Canterbury
  Den första katedralen uppförs i England. Augustinus blir den förste ärkebiskopen av Canterbury.

 • 602 Genom påven Gregorius den stores inflytande, liksom det faktum att påven har döpt barnet till en lombardisk kung, börjar lombarderna lämna arianismen och ansluta sig till den romersk-katolska kyrkan.
  - Påven Gregorius skriver till befolkningen i Rom och förbjuder dem att "följa judarnas falskhet" och helga sabbaten.

 • 607
  Påve Bonifacius III
  Påven Bonifacius III vädjar till kejsaren Fokas att påbjuda att "den välsignade aposteln Peters biskopsstift [dvs Rom] ska vara alla kyrkornas överhuvud". Kejsaren beviljar detta och beslutar att titeln "katolsk [allmännelig, universell] biskop" ska vara förbehållen biskopen av Rom, i motsats till biskopen av Konstantinopel.

 • 609 Påven Bonifacius IV begär och får kejsarens tillstånd att förvandla Pantheon, ett hedniskt tempel i Rom, till en katolsk kyrka tillägnad Jungfru Maria och alla martyrer. Därmed stadfäster han också firandet av Alla helgons dag.

 • 610 Den arabiske kamelföraren Muhammed berättar för invånarna i sin hemstad Mekka att ängeln Jibril (Gabriel) har kallat honom att varna människorna inför den annalkande domens dag. Han börjar predika öppet. Under tjugo år framåt får han ytterligare uppenbarelser som sammanställs till en bok, "Koranen".
  - Kringlorna uppfinns av en italiensk munk som använder dem som belöning till barn som lärt sig sina böner.
  - Alla helgons dag ("alla heliga martyrers högtid") firas den 13 maj.

 • 613 Den visigotiske kungen Sisebut beordrar judarna i Spanien att frige alla slavar och konvertera till kristendomen. De judar som vägrar döpa sig och ansluta sig till kyrkan tvingas lämna Spanien.

 • 614 Persiska erövrare intar Jerusalem med hjälp av judarna. De kristna invånarnas kyrkor och bostadshus sätts i brand, 60 000 kristna mördas och ytterligare 30 000 säljs som slavar - och judarna kan återvända till Jerusalem efter århundraden i landsflykt. Perserna beslagtar vad som anses vara Jesu kors. Av alla kyrkor i Palestina är det bara Födelsekyrkan i Betlehem som skonas eftersom den pryds av en mosaik föreställande de Vise männen i persiska dräkter.

 • 616 Thomas av Harkel översätter Bibeln till syriska. Hans översättning av Nya testamentet är den enda kompletta på syriska.

 • 620 Vikingarna börjar invadera Irland regelbundet. Visigoterna i Spanien förföljer judarna.

 • 622 Muhammed och hans lilla skara anhängare förföljs av de styrande i Mekka som inte accepterar hans lära. De flyr till staden Medina där han samlar alltfler anhängare i syfte att "återupprätta Abrahams religion". Därmed uppstår en ny, aktiv och militant religion - islam - och detta år markerar början av den muslimska eran och den islamiska kalendern.

 • 624 Muhammed bryter med sina judiska supportrar sedan de vägrat erkänna honom som profet och ansluta sig till islam. Han väljer nu att betona det arabiska i den nya religionen och lär sina efterföljare att be vända mot Mekka i stället för mot Jerusalem.

 • 625
  Påve Honorius I
  Honorius I väljs till påve. Han kommer att göra mycket för att reformera prästerskapets utbildning.

 • 627 Påven sänder Paulinus att grunda Yorks biskopsstift och omvända kung Edwin av Northumberland, det mäktigaste anglosaxiska riket.
  - Romerska styrkor vinner ett avgörande slag över perserna i Nineveh och ockuperar de östliga provinserna på nytt.
  - Den bysantinske kejsaren Herakleios vinner en avgörande seger över perserna. Den persiske kungen sluter fred med Herakleios och återlämnar alla romerska provinser samt Kristi kors, "Det sanna korset".

 • 629 Muhammed återvänder till Mekka med det som senare ska bli Koranen, islams heliga skrift, och erövrar staden med vapenmakt.
  - Den frankiske kungen Dagobert tvingar judarna i sitt rike att ansluta sig till kristendomen eller dö.

 • 630 Det bysantinska riket hotas av de muslimska araberna som förföljer de kristna och förstör kyrkor. Den bysantinske kejsaren Herakleios återbördar "Det sanna korset" till Jerusalem där det reses på nytt.

 • 632 Islam sprider sig genom Palestina och Syrien. Muhammed dör.

 • 633 Det tredje kyrkomötet i spanska Toledo beslutar att judar som tidigare tvingats ansluta sig till kristendomen inte får återgå till judendomen och måste lämna de judiska kolonierna. Judiska barn tas från sina föräldrar och uppfostras i kloster.

 • 634 Muslimska styrkor intar Palestina.

 • 635 Cynegils, kung i det anglosaxiska riket Wessex i södra England, konverterar till kristendomen.
  - Kristendomen når Kina i sin östsyriska form, nestorianismen.

 • 636 De muslimska araberna erövrar Jerusalem från romarna och tillåter sedan judarna att återvända dit.

 • 638 Det fjärde kyrkomötet i Toledo beslutar att judiska barn som döpts som kristna inte ska återlämnas till sina föräldrar. Judar måste svära att de övergett den bibliska lagen och de bibliska sederna. Straffen varierade från prygel, lemlästning och konfiskering av egendom till avrättning genom att brännas på bål.

 • 639 Islam erövrar det huvudsakligen nestorianska Syrien från Bysans.

 • 640 De muslimska araberna invaderar Nordafrika och bränner det berömda biblioteket i Alexandria som innehåller världens äldsta kända skrifter om mänsklighetens historia. Trehundratusen manuskript förstörs.

 • 642 Islam erövrar det huvudsakligen monofysitiska Egypten från Bysans, men Alexandrias patriark Cyrus förhandlar fram religionsfrihet.

 • 647 Amadeus, biskop av Maastricht, missionerar i Friesland och bland slaverna.

 • 648 Kejsare Konstans II ("Konstans den skäggige") beslutar att den kristna undervisningen ska begränsas till den som definierats vid de första fem ekumeniska kyrkomötena.

 • 649
  Påve Martin I
  Kyrkomöte i Rom där påven Martin I fördömer monotheletismen (läran att i Kristus finns en vilja - en mänsklig, inte två - en gudomlig och en mänsklig).

 • 650 Arianismen försvinner sedan lombarderna konverterat till den västromerska (romersk-katolska) läran.

 • 652 Det kristna Makuria och muslimska Egypten skriver under bakt-fördraget.

 • 653 Påven Martin I faller i den bysantinske kejsarens onåd. Han fängslas, anklagad för uppror, och ställs inför rätta i Konstantinopel. Svårt misshandlad förs han till Krim, där han avlider. Han är den siste påven som vördas som martyr.

 • 653Det åttonde kyrkomötet i Toledo följer Kung Recceswith av Spanien som framträder inför de församlade kyrkliga ledarna, kallar judendomen en "förorening" och kräver att alla judar ska fördrivas. Judarna förbjuds att fira påsk, följa de judiska kostlagarna och gifta sig på judiskt vis. De förbjuds vidare att stämma kristna inför rätta eller att vittna mot dem i domstol. Överträdelse bestraffas med döden på bål eller genom stening.

 • 657
  Munken Caedmon i Whitby
  En dualistisk sekt som kallas paulicier uppstår i Mindre Asien. Den pauliciska teologin är en utveckling av den manikeiska villoläran. Paulicierna är dualistiska och skiljer mellan Gud, himmelens herre och själarnas skapare, och Demiurgen, det onda materiella universums skapare. De förkastar användandet av bilder, och i synnerhet avskyr de bilder av korset.

 • 663 Konstans II är den siste östromerske (bysantinske) kejsaren som besöker Rom.

 • 664 Efter en konflikt mellan den ursprungliga keltiska kyrkan (som har sina rötter i Irland) och de romerska missionärerna beslutas det vid synoden i Whitby att kyrkan i England ska anta den romersk-katolska läran, stå under Roms överhöghet och använda den romerska och inte den keltiska liturgin.

 • 670
  Konstantin IV
  Munken Caedmon i Whitby översätter den gotiska Bibeln till det inhemska germanska språket, fornengelska.

 • 674 Kyrkor i England förses för första gången med fönster av glas.

 • 680 Det sjätte ekumeniska kyrkomötet sammankallas i Konstantinopel av kejsaren Konstantin IV. Kyrkomötet förklarar påven vara hela kristenhetens överhuvud. Monoeletismen (som menade att det endast fanns en vilja hos Kristus, nämligen den gudomliga.) fördöms som icke ortodox.

 • 681
  Kloster på berget Athos
  Det tolfte kyrkomötet i Toledo beslutar att Talmud och annan judisk litteratur ska brännas.

 • 685 De ortodoxa klostren på "det heliga berget" Athos i norra Grekland blir allt fler.

 • 687 Danskarna förstör klostret i Whitbey.

 • 690
  Willibrord
  Muslimska araber intar bysantinska Nordafrika. Två anglosaxiska biskopar, Kilian och Willibrord, evangeliserar i Holland och Danmark.

 • 691 Den muslimska Klippdomen, Omarmoskén, står färdig. Den har uppförts av kalifen Abd al-Malik på den plats i Jerusalem där Muhammed, enligt islam, företog en himmelsfärd.

 • 692 Kyrkomötet i Konstantinopel ökar klyftan mellan den katolska kyrkans östra och västra delar. I strid mot Rom tillåter man diakoner att gifta sig och förbjuder fasta på lördagar. Vidare befaller man att figuren på korset ska visas tillbörlig vördnad, att Kristus ska avbildas som människa och inte som ett lamm på ikonerna, samt att abort är liktydigt med mord.

 • 694 Det sextonde och sjuttonde kyrkomötet i Toledo, som leds av kung Egica av Spanien och biskop Felix, ger order om att alla judar ska göras till slavar och att deras egendom ska konfiskeras. Judiska barn omhändertas med tvång för att uppfostras i katolska familjer eller kloster.

 • 698
  Ruiner efter Karthago
  Muslimska araber (även kallade saracener) intar Karthago som tidigare varit ett aktivt centrum för kristendomen.

 • 700 De babyloniska judarna utvidgar sitt inflytande då de arabiska erövringarna sprider sig västerut.
  - Psalmerna översätts till anglosaxiska och Lindisfarne-evangelierna framställs. • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...