BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Job

  • Författare: Okänd.

  • Tillkomsttid: Ca 500-300 f Kr.

  • Innehåll:

    Jobs bok handlar om lidandets mening. Job är en framgångsrik jordägare med väldiga förmögenheter och stor familj. Han är också en god och rättfärdig man som följer Guds vilja. Boken inleds med att satan ifrågasätter Jobs tro och menar att det är lätt att tro på Gud när allt går en väl i händer.

    Gud svarar med att ge satan tillåtelse att pröva Jobs tro genom att ta ifrån honom allt och låta honom utstå allehanda umbäranden. Job förlorar sina barn, sina ägodelar och drabbas av svår sjukdom. Ändå förnekar Job aldrig Gud. Däremot ställer han frågan varför just han som alltid har varit en lydig tjänare ska behöva utsättas för allt detta lidande. Hans vänner menar att alla olyckor är straff för synder. Guds svar är gåtfullt och slutsatsen är att människan inte kan veta vad som är rättvist, det kan bara Gud själv.


  • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.    Copyright © Allt om bibeln