BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Jona

 • Författare: Okänd.

 • Tillkomsttid: Ca 400-300 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Innehåll:

  Jonas bok innehåller ingen profetisk förkunnelse utan är helt och hållet en uppbygglig berättelse som handlar om vad som händer en profet som vägrar lyda Gud. Handlingen utspelas på 700-talet f Kr. Profeten Jona ben Amittai får Guds befallning att ge sig av för att förkunna Guds ord i den den assyriska huvudstaden Nineve för att avslöja folkets ondska. I stället seglar han iväg med ett fartyg åt motsatt håll. Men en storm bryter ut, Jona får skulden och sjömännen kastar honom överbord, men en fisk slukar honom och spyr upp honom på land tre dagar senare.

  Den här gången lyder Jona och beger sig till Nineve där han framför sitt budskap. Människorna gör bättring och Gud, som skulle ha straffat staden, ändrar sig. Berättelsen slutar med att Jona blir missnöjd över att Gud inte gjorde allvar av sitt hot att straffa folket.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln