BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Hesekiel

 • Författare: Hesekiel.

  Hesekiel tillhörde en prästsläkt. Han föddes omkring år 622 f Kr och växte upp i Jerusalem. Han var en ung präst då han som 25-åring liksom ca 3000 andra judar fördes bort till fångenskap i Babylonien, där han och hans hustru - som avled nio år senare - kom att bo vid floden Kebar.

  År 593 f Kr kallade Gud honom att bli profet. Han fick i uppdrag att varna judarna för Guds straffdomar och för att Jerusalem skulle bli förstört. De följande fem åren profeterade han oupphörligt om att Jerusalem och dess tempel skulle förstöras, vilket hände sex år senare då babyloniska styrkor intog och plundrade den judiska huvudstaden.

  Hesekiel var 50 år då han började förkunna att Gud visat honom ett nytt tempel, som hörde framtiden till. Han bar fram sitt budskap både till de fångna i Babel och till dem som fortfarande levde i Jerusalem. Genom sin verksamhet hjälpte han de deporterade judarna att härda ut i Babylonien och förbereda sig för framtiden. Han fortsatte att tjäna som profet i minst ytterligare 20 år.

  Det finns inga uppgifter om när han dog, men han tros ligga begravd i staden Kifl vid floden Eufrat.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Ca 580-570 f Kr.

 • Innehåll:

  Hesekiel berättar om sitt sällsamma möte med Guds budbärare som kommer ner till honom i en märklig farkost ("hjul inuti hjul") som landar vid floden Kebar. Han får budskap att bära fram både till de fångna i Babel och till sitt folk som fortfarande lever i Jerusalem. Han varnar dem för Guds vrede över och straff för judarnas synder. Herren låter också sin vrede falla över grannfolken.

  Han förklarar för de landsflyktiga judarna att Gud och gudsdyrkan måste vara det viktigaste i deras liv. Endast Gud kan återupprätta dem. Han understryker att varje enskild människa har ett ansvar inför Gud. Guds plan och Guds lag måste vara mönstret för deras liv både som folk och som individer. Folket behöver en inre förnyelse genom hjärtats förvandling.

  När beskedet om Jerusalems fall nått honom får hans budskap en ny ton. Han tröstar folket och lovar att Gud ska återupprätta dem. Framtidshoppet uttrycks bland annat i en vision av en kommande tid då man ska fira en sann gudstjänst i ett nytt tempel som han beskriver i detalj.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln