BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Första Samuelsboken


 • Omfattar tiden: Ca 1050-1010 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Samuel ben Elkana, Natan, Gad m fl.

  Samuel föddes i början av 1000-talet f Kr och växte upp hos prästen Eli som var en av de sista av de ledare för det israelitiska folket som gick under benämningen "domare". Samuel upplevde tidigt kallelsen att bli en Guds profet och som sådan blev han också känd.

  Men Samuel blev inte bara den den förste av israeliternas stora profeter, utan även den siste av folkets domare. Under Samuels uppväxt hade folket kommit att hamna under filisteisk dominans, och när han var i 30-årsåldern organiserade han folket i en armé som slog filisteerna och gjorde slut på förtrycket. Samuel kom sedan att styra israeliterna under resten av sitt liv och under hans ledarskap följde en lång period av fred.

  När Samuel blev gammal gjorde han sina söner till domare och överlämnade styret till dem. Folket krävde emellertid en kung, något som Samuel inledningsvis motsatte sig. Han smorde ändå Saul till israeliternas förste kung, men blev med tiden en övertygad motståndare till honom och underlättade på alla sätt Davids väg till makten. Han blev också den som smorde David till kung.

  Samuel dog i sin hemstad Ramah där han också begravdes.

  Större delen av boken författades av Samuel medan de avslutande kapitlen, som berättar om hans död och senare händelser, nedtecknades av profeterna Natan och Gad. Om dessa vet vi ingenting förutom att båda var verksamma som profeter vid kung Davids hov. De var dessutom engagerade i organiserandet av musiken i helgedomen.

 • Tillkomsttid: Ca år 1000-900 f Kr.

  Den slutliga redigeringen av denna bok och den Andra Samuelsboken (de var ursprungligen en enda bok som delades i två delar i samband med att den översattes till grekiska), gjordes av judiska präster ca år 580-540 f Kr under folkets fångenskap i Babylonien.

  Kung Saul (detalj av målning av Rembrandt)

 • Innehåll:

  Första Samuelsboken beskriver övergången från domarstyre till kungamakt. Den beskriver det israelitiska folkets växande längtan efter en kung och de roller som olika personer spelade i det hebreiska kungaskapets begynnelse. Den skildrar kungadömets införande under Samuel och dess första tid under Saul och David.

  Boken berättar om Samuels tid som domare, om hur Saul väljs till kung över de israelitiska stammarna, och om förhållandet mellan Saul och David. Boken berättar att Gud blir missnöjd med Saul och att Samuel i hemlighet smörjer David till kung. När Saul märker att Gud är med David, förföljer han honom trots att David räddat folket från filistéerna. Boken slutar med Sauls och hans söners död.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln