BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Malaki

 • Författare: Malaki.

  Malaki föddes i början av 400-talet f Kr. Han var verksam i den persiska provinsen Juda som upprättats i samband med judarnas återkomst till Jerusalem efter den babyloniska fångenskapen. Trots att profeterna hade försökt få folket att förstå att deras fångenskap i Babylon varit ett straff för att de inte hållit sitt förbund med Gud, dröjde det inte länge efter återkomsten till Jerusalem förrän folkets tro åter började svikta.

  Templet hade byggts upp på nytt, men judarna var desillusionerade och de svåra tiderna gjorde att man kände sig svikna av Gud. Mån ga vände sig i stället till falska gudar. Det var då profeten Malaki förde fram sitt budskap.

  Malaki tros ligga begravd på Olivbergets övre sluttningar, inte långt från Jerusalem.

 • Tillkomsttid: Ca 450 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Innehåll:

  Boken består av fyra korta kapitel.

  Malaki pekar på missförhållandena i provinsen Juda och varnar folket för deras synder. De har inte gett Gud vad han hade rätt att vänta sig i fråga om ett liv enligt Guds vilja. Även om det finns några som kommer ihåg Gud och sin plikt mot honom, glömmer de flesta bort att dyrka honom. Men hans budskap är att Gud ändå älskar sitt folk och kommer att välsigna alla som ångrar sig och gör bättring, lika visst som han kommer att döma och förinta all ondska.

  Boken slutar med ett löfte om att Gud ska att sända en profet lik Elia innan "Herrens dag" kommer.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln