BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Ester

 • Omfattar tiden: Ca 485-470 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Okänd.

 • Tillkomsttid: 300-talet f Kr.

 • Innehåll:

  Drottning Ester (detalj av målning av Rembrandt)
  Boken berättar om en händelse under det persiska rikets tid då kung Ahasveros (Xerxes I) regerade. Efter det att Persien krossat det Babyloniska väldet kom många av de judar, som deporterats till Babylonien efter Nebukadnessars erövring av Juda rike, att bo kvar i området under persiskt styre.

  Många perser var negativa mot det judiska folkets närvaro och några personer i hög ställning sammansvor sig med syfte att utplåna judarna i landet. En av Ahasveros hustrur, judinnan Ester som han gjort till drottning, riskerar livet för att rädda sitt folk och lyckas avstyra angreppet mot judarna.

  Ester gav senare befallning om att denna händelse skulle firas årligen i form av Purimfesten.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln