BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Jeremia

 • Författare: Jeremia ben Hilkia.

  Jeremia föddes i byn Anatot omkring år 640 f Kr. Han var son till en judisk präst och redan som ung upplevde han år 626 f Kr kallelsen att bli profet. Under hans 40 år långa aktiva tid som profet regerade fem kungar över Juda. Samtidigt kämpade Assyrien, Egypten och Babylonien om herraväldet över landet.

  Jeremia (detalj av målning av Rembrandt)
  Grannriket Israel hade fallit för assyriska styrkor nästan hundra år tidigare, och Jeremia varnade folket för att eftersom folket brutit mot lagarna för förbundet med Gud och glömt Gud genom att dyrka främmande gudar, skulle även Juda rike komma att krossas av ett annat folk.

  Hans varningar och domsord förde honom ofta i konflikt med folkets ledare. Han blev mycket impopulär och stämplades som förrädare därför att han uppmanade sitt folk att ge upp kampen mot Babel. Han utsattes för förföljelser och mordförsök och sattes slutligen sattes i fängelse. Därifrån befriades han först sedan de babyloniska styrkorna erövrat Jerusalem och krossat Juda rike år 587 f Kr.

  När Jerusalem blev intaget deporterades större delen av landets invånare till Babylonien, men Jeremia blev väl behandlad och tilläts stanna i Juda. Hans eget folk tvingade honom dock att flytta till Egypten där han antas ha dött någon gång under 500-talets första hälft.

  Förutom denna bok skrev Jeremia de båda Kungaböckerna samt Klagovisorna.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Ca 605-550 f Kr.

  Jeremia höll troligen själv aldrig i pennan, utan dikterade innehållet i boken för sin sekreterare Baruk, som började skriva ner profetens utsagor år 605 f Kr.

 • Innehåll:

  Jeremias bok innehåller alla sorters stilar - poesi, prosa, liknelser historia och Jeremias egen livshistoria. Den skrivs under en dramatisk period som kulminerar med Jerusalems förstöring. Både berättelser och förkunnande avsnitt i boken speglar profetens intensiva deltagande i händelseutvecklingen.

  Den inleds med en skildring av Jeremias kallelse till profet. Sedan följer en lång rad budskap från Gud till judarna och till olika främmande folk.

  De sista kapitlen beskriver Jerusalems fall och fångenskapen i Babylonien. Jeremia förklarar att det som hänt med judarna är rättmätigt, men också att det kommer ljusare tider. Fångenskapen i Babylon kommer inte att vara för evigt, utan en dag ska Gud föra tillbaka folket till dess hemland.

  Och Jeremia blickar ännu längre framåt - till Messias ankomst och den dag då Gud ska ingå ett nytt förbund med sitt folk, ett förbund som inte baserar sig på lagar skrivna i sten utan en lag som skrivs i människornas hjärtan och kommer att innebära evig välsignelse för jordens alla folk.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln