BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Sakarja

 • Författare: Sakarja ben Berekja.

  Sakarja kom från en judisk prästfamilj. Han föddes under den babyloniska fångenskapen och var en av de judar som år 538, under Serubbabels och Josuas ledarskap, återvände till den då persiska provinsen Juda med uppgift att uppföra ett nytt tempel i Jerusalem.

  Sakarja inledde sin profetiska verksamhet omkring år 520.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: År 520-480 f Kr.

 • Innehåll:

  Boken består av två delar. Den första nedtecknades före återuppbyggnaden av templet efter den babyloniska fångenskapen, medan den andra delen har en helt annan historisk bakgrund och har tillkommit flera decennier senare.

  Den första delen innehåller en samling av Sakarjas profetior och syner år 520 och 518 f Kr då man höll på att bygga upp templet i Jerusalem på nytt. Visionerna handlar om Jerusalems restaurering och templets återuppbyggnad, domar över landets fiender, Guds beskydd och fiendernas undergång.

  Den andra delen innehåller löftet om en kommande Messias, en kung som Gud själv krönt, som ska skapa fred i världen. Den avslutas med en beskrivning av vad som kommer att hända vid tidens slut, den väntade Messias ankomst och Guds riks seger.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln