BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Haggai

 • Upphovsman/författare: Haggai.

  Haggai föddes i Babel under judarnas fångenskap där. Han var sedan en av dem som kom till Jerusalem efter det att perserkungen Kores erövrat Babylonien och gett fångarna tillstånd att återvända till sina förfäders land. Där kom Haggai att vara aktiv i arbetet för att återställa folkets religiösa liv genom att återuppbygga templet och återupprätta tempelgudstjänsten.

  Om de fyra tal, som utgör innehållet i hans bok, har nedtecknats av honom själv eller någon annan är omöjligt att fastslå.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Ca 520 f Kr.

 • Innehåll:

  Haggais bok består av två korta kapitel som innehåller fyra tal. Den beskriver situationen i Jerusalem under 500-talets sista decennier och kretsar helt kring uppbyggandet av det andra templet, även kallat Serubbabels tempel.

  Haggai blir dyster när han ser det gamla raserade templet som förstördes då babylonierna år 586 f Kr och deporterade invånarna till Babel. Han klandrar folket för att bygga hus åt sig själva och leva i välmåga medan de låter Guds hus ligga i ruiner. Han uppmanar dem att bygga upp templet på nytt och lovar dem att Gud kommer att välsigna dem och ge dem fred och framgång om de sätter det som är viktigast främst.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln