BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Mika

 • Författare: Mika.

  Mika föddes omkring mitten av 700-talet i staden Moreset i Juda rike. Han var därmed en yngre samtida till profeten Jesaja. Han var verksam ca 740-686 f Kr, under en period då grannriket Israel föll för den assyriska stormakten. Han var den förste profeten som förutsåg Juda rikes fall och Jerusalems förstörelse hundra år senare.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Början av 600-talet f Kr.

  Mikas bok är sammanställd av efterföljare till profeten som förvaltade traditionen om hans ord.

 • Innehåll:

  Mikas budskap är slående likt det som profeten Amos förkunnat i Israel några decennier tidigare. I Juda rike frodas egoism, maktmissbruk och våld. Mika ser att det är svåra tider för småbrukarna och hur giriga de stora jordägarna är. Han fördömer de mäktigas orättvisor mot de fattiga och varnar folket för Guds vrede över mycket av vad de gör. Han förklarar att allt Gud kräver av människan är att hon "gör det som är rätt, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med sin Gud". Ändå gör så många inte det.

  Mika betonar att även om Guds dom över synden är säker, ska också en säker räddning komma genom den Messias som en dag ska födas i Betlehem. Denne Messias ska vara av Davids släkt och han ska upprätta ett Guds rike på jorden som ska bestå för evigt.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln