BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Joel

 • Författare: Joel ben Petuel.

  Ingenting är känt om profeten Joel förutom att han levde i Juda rike, troligen på 800-talet f Kr, och att hans profetior riktade sig till judarna.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: 800-talet f Kr.

 • Innehåll:

  Profeten Joels vision
  Joels bok består av tre korta kapitel och är skriven i diktform.

  Boken beskriver hur Juda rike härjas av gräshoppor som äter upp all gröda, och hur det drabbas av en fruktansvärd torka. Allt detta ser Joel som tecken på Guds vrede. De förebådar anfall från främmande arméer och endast Gud kan rädda landet. Men det kräver att folket omvänder sig.

  Joel manar folket att göra bättring, och han lovar dem att om de vänder om till Gud så kommer Gud att välsigna dem och låta sin ande komma över dem. Då väntar en ny tidsålder av glädje på jorden.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln