BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Habackuk

 • Författare: Habackuk.

  Inget är känt om Habackuk mer än att han var verksam som profet i Jerusalem i Juda rike under slutet av 600-talet, då Babylon besegrat det assyriska väldet och nu var den dominerande världsmakten som utgjorde ett allt större hot mot landet.

  Cirka 30 år senare intogs och förstördes Jerusalem av babyloniska styrkor och landets invånare deporterades till Babylonien.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: 620-610 f Kr.

  Babylonisk soldat till häst (samtida babylonisk relief)

 • Innehåll:

  Boken består av tre korta kapitel. De två första kapitlen är dramatiskt utformade som ett samtal mellan profeten och Gud, en dialog med profetens frågor och Guds svar.

  Habackuk berättar hur han står i sitt vakttorn och ser babylonierna som världens herrar. Han undrar varför inte Gud ingriper mot deras ondska och förtryck utan låter dem utföra sina grymma avsikter med judarna.

  Svaret blir att Gud en dag kommer att döma alla onda folk. Babylonierna kommer förvisso att vara det redskap som straffar judarna för deras synder, men sedan kommer deras högmod att bli deras fall. När tiden är inne kommer de själva att drabbas av undergång på grund av sin egen synd.

  Boken slutar med profetens lovsång över att Gud har allt i sin hand.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln