BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Rut

 • Omfattar tiden: Ca 1150-1100 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Okänd.

  Berättelsen kan ha nedtecknats av Samuel ben Elkana och varit en av de många fristående berättelser från perioden 1400-1050 f Kr som han lät ingå då han sammanställde Domarboken.

  Rut och hennes svärdöttrar (detalj av målning av Chagall)

 • Tillkomsttid: Ca 1050 f Kr.

  Boken bearbetades och fick sin slutgiltiga och självständiga form av judiska präster ca 580-540 f Kr, då judarna befann sig i fångenskap i Babylonien.

 • Innehåll:

  Ruts bok, som är en av de kortaste böckerna i bibeln, handlar om kung Davids förfäder. Den berättar om hur den moabitiska kvinnan Rut gifter sig med sonen till israeliten Elimelek och hans hustru Noomi som på grund av hungersnöd utvandrat från Betlehem till Moab, ett område öster om Döda havet. Efter sin makes och svärfars död följer Rut med sin svärmor Noomi då hon flyttar tillbaka till Betlehem. Där gifter sig Rut så småningom med en israelitisk bonde vid namn Boa. De får en son vars sonson, David, kommer att utses till Israels andre kung.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln