BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Andra Samuelsboken

 • Omfattar tiden: Ca år 1010-970 Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Natan och Gad. Om profeterna Natan och Gad vet vi inte mycket förutom att båda var verksamma som profeter vid kung Davids hov. Gad var dessutom delvis engagerad i organiserandet av musiken i helgedomen.

 • Tillkomsttid: Ca år 1000-900 f Kr.

  Den slutliga redigeringen av Samuelsböckerna, som ursprungligen var en enda bok (den delades i två delar när den översattes till grekiska), gjordes under det judiska folkets fångenskap i Babylonien mellan ca 580-540 f Kr.

 • Innehåll:

  Batsheba (detalj av målning av Rembrandt)
  Andra Samuelsboken handlar nästan uteslutande om Davids historia och presenterar en livfull bild av den teokratiska monarkin där kungen representerar Guds styre över folket.

  Boken beskriver upprättandet av Davids konungadöme och hans huvudstad i Jerusalem. Efter Sauls död blir David kung, först över Juda stams territorium i söder och slutligen även över norra delen av landet och därmes över hela det israelitiska folket. Som härskare vinner han stor popularitet.

  David är dock mycket skoningslös när det gäller att genomdriva sina privata intressen. Boken berättar om hans äktenskapsbrott och hur han låter döda en av sina generaler för att kunna överta dennes hustru Batsheba - något som får allvarliga konsekvenser både för hans familj och för folket.

  Boken berättar också om maktkampen under slutet av Davids liv, liksom om instiftandet av det davidiska förbundet - Guds löfte om att Davids tron ska bestå för evigt (ett löfte som ska uppfyllas genom Messias).


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln