BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Klagovisorna

 • Författare: Jeremia ben Hilkia.

  Jeremia föddes i byn Anatot omkring år 640 f Kr. Han var son till en judisk präst och redan som ung upplevde han år 626 f Kr kallelsen att bli profet. Under hans 40 år långa aktiva tid som profet regerade fem kungar över Juda. Samtidigt kämpade Assyrien, Egypten och Babylonien om herraväldet över landet.

  Jeremia (detalj av en målning av Michelangelo)
  Grannriket Israel hade fallit för assyriska styrkor nästan hundra år tidigare, och Jeremia varnade folket för att eftersom folket brutit mot lagarna för förbundet med Gud och glömt Gud genom att dyrka främmande gudar, skulle även Juda rike komma att krossas av ett annat folk. Hans varningar och domsord förde honom ofta i konflikt med folkets ledare. Han blev mycket impopulär och stämplades som förrädare därför att han uppmanade sitt folk att ge upp kampen mot Babel. Han utsattes för förföljelser och mordförsök och sattes slutligen i fängelse. Därifrån befriades han först sedan de babyloniska styrkorna erövrat Jerusalem och krossat Juda rike år 587 f Kr.

  Större delen av landets invånare deporterades till Babylonien, men Jeremia begav sig liksom ett stort antal andra judar till Egypten där han också troligen dog någon gång under 500-talets första hälft.

  Enligt judisk tradition skrev Jeremia förutom Klagovisorna även de båda Kungaböckerna samt den bok som bär hans namn.

 • Tillkomsttid: Ca 585 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Innehåll:

  Klagovisorna är den kanske dystraste boken i bibeln. Den skrevs efter Jerusalems fall 587 f.Kr och består av fem fristående dikter eller sorgesånger som berättar om hur judarna sörjer templets och Jerusalems förstörelse. Dikterna skildrar nöden i den erövrade staden med stark inlevelse och på ett rakt och känslofyllt språk. Guds tempel har raserats och folket ser detta ofattbara som ett tecken på att Gud har lämnat dem i fiendens hand därför att de inte har hållit sina löften till Gud. Klagovisorna skildrar deras ånger men också hur de i sin sorg ser fram mot bättre tider.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln