BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Obadja

 • Författare: Obadja.

  Vi vet inte mycket om profeten Obadja. Enligt judisk tradition var han en edomit som konverterat till judendomen. Hans verksamhetstid tros ha varit under första hälften av 500-talet f Kr, efter den babyloniska erövringen av landet och Jerusalems fall år 586.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Början av 500-talet f Kr.

 • Innehåll:

  Obadja är den kortaste skriften i Gamla testamentet. Boken skildrar de olyckor som drabbade Jerusalem när staden intogs av babylonierna år 586 f Kr. Obadja förutsäger att edomiterna, Juda rikes gamla fiender i bergstrakterna sydöst om Döda havet, kommer att gå under som straff för att de trots sitt släktskap med Israel lierade sig med Babylonien och inte bara vägrade ge judarna hjälp när landet var i nöd, utan gladde sig och började invadera Juda sedan Jerusalem förstörts.

  Den avslutande delen av profetian handlar om Herrens dag då Gud kommer att döma även andra folk och slutar med löftet att "riket skall tillhöra Herren" .


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln