Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKERGamla testamentet
(Det gamla förbundets skrifter)

Bibeln är namnet på en tvådelad samling böcker som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift.

Bibelns första del, som vi kallar "Gamla testamentet", är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska som författades under perioden ca 1400-400 f Kr och sammanställdes till en helhet ca 400 f Kr. Den hebreiska benämningen på dessa böcker är "TaNaK" efter begynnelsebokstäverna i de olika delarna: (T) Torah = Moseböckerna, (N) Niviim = Profeterna och (K) Kiviim = Skrifterna.

Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund som inte är grundat på lagar ristade i sten utan skrivna i människans hjärta, och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Länkarna här nedan går till kortfattade beskrivningar av böckernas upphovsmän/författare och tillkomsttid samt sammanfattningar av deras innehåll.

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - MalakiHar du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...